Inspiration fra ”Deltagereffekten” – Rekruttér flere. Medlemskab giver styrke

Det viser sig, at grunden, til at mange ikke er medlemmer, er, at de rent faktisk aldrig er blevet opfordret til medlemskab. Så man skal tage fat i nye på arbejdspladsen, invitere dem ind i fællesskabet, lære dem at kende og spørge ind til deres ønske og drømme for arbejdslivet.

En høj organisationsprocent har stor betydning for TR’erens styrke og mulighed for indflydelse på arbejdspladsen, og for hele organisationens styrke på landsplan. Det er TR, der har den direkte adgang til kollegaerne, og rekruttering af medlemmer er en vigtig del af en TR`s opgaver.

Man skal tænke rekruttering ind i alt arbejdet i Klubben, og da TR mange gange ikke kan være alle steder, så kan suppleant, AMIR o.a. med fordel inddrages i arbejdet. Man skal arbejde systematisk med overblikket over medlemmer og ikke-medlemmer og kende deres begrundelse for ikke at være blevet medlemmer.

Det viser sig, at grunden, til at mange ikke er medlemmer, er, at de rent faktisk aldrig er blevet opfordret til medlemskab. Så man skal tage fat i nye på arbejdspladsen, invitere dem ind i fællesskabet, lære dem at kende og spørge ind til deres ønske og drømme for arbejdslivet.

Man skal tale til hjernen, men især til hjertet. Man skal selvfølgelig have styr på fakts om pris, fradrag og gøre det nemt for ikke-medlemmer, at melde sig ind. Men invitationen til fællesskabet og styrkelse af relationen er det vigtigste, hvis man vil rekruttere og motivere til medlemskab. Man skal kunne tåle et nej og vedholdende arbejde med dette.

I kapitel 7 er der mange gode konkrete eksempler på, hvordan man griber rekrutteringsarbejdet an, og hvordan man systematisk og vedholdende arbejder med det.

God læselyst!

Ulla-Brit Sieverts
Faglig konsulent