Det vil nedlæggelse af regionerne betyde for socialrådgiverne

Regeringen har meldt ud, at de ønsker at erstatte regionerne med det nye Sundhedsvæsen Danmark. Men hvad vil det betyde for de socialrådgivere, der i dag er ansat i regionerne? Det har Dansk Socialrådgiverforening nu fået svar på fra Finansministeriet.

Regeringen præsenterede i sidste uge sit sundhedsudspil, der i korte træk går ud på at nedlægge regionsrådene og i stedet oprette den administrative enhed Sundhedsvæsen Danmark, som er underinddelt i fem sundhedsforvaltninger, der kommer til at dække de fem geografiske områder, som regionerne dækker i dag.

En af Sundhedsvæsen Danmarks opgaver bliver at stå for overenskomsterne i sundhedsvæsenet, skriver regeringen i sundhedsudspillet. Og på pressemødet sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at langt de fleste ansatte i det danske sundhedsvæsen ikke vil blive berørt ansættelsesmæssigt af denne omlægning.

Men hvad betyder det mere præcist for de socialrådgivere, der i dag er ansat i regionerne? Det har Dansk Socialrådgiverforening spurgt Finansministeriet om. I svaret skriver Finansministeriet blandt andet.

”Det er regeringens hensigt, at Sundhedsforvaltningerne indtræder i regionernes rettigheder og forpligtelser. De vil således overtage arbejdsgiverrollen fra regionerne. Og de vil som nye ansættelsesmyndigheder indtræde i de rettigheder og forpligtelser, der består på overdragelsestidspunktet i henhold til overenskomster mv.”

Hvis regeringens sundhedsudspil skulle blive vedtaget og indført, vil Dansk Socialrådgiverforening følge området tæt og have særligt fokus på de socialrådgivere, der i dag er ansat i regionerne.

– Ingen socialrådgivere skal stilles dårligere i en ny struktur, end de er i dag. Vil vi holde regeringen op på, at socialrådgiverne i regionerne fortsat skal have de rettigheder, de har i dag, siger Dorte Gotthjælp Nielsen, forhandlingschef i Dansk Socialrådgiverforening.

Har du spørgsmål, er du som altid velkommen til at kontakte en konsulent i din DS-region.


Læs hele svaret fra Finansministeriet her:

Regeringen har i sit sundhedsudspil lagt op til, at den kendte organisering af overenskomstforhandlingerne videreføres på arbejdsgiversiden. Udgangspunktet vil derfor være (jf. beskrivelsen på side 125 i udspillet), at den nuværende organisering med en særskilt forhandlingsorganisation på arbejdsgiversiden videreføres.

Regeringen ønsker at skabe størst mulig kontinuitet over for det personale, der føres videre hos sundhedsforvaltningerne. På arbejdsgiversiden vil vi stort set kunne videreføre Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). Sammensætningen af nævnet skal dog tilpasses den nye struktur.

Sundhedsvæsen Danmark og sundhedsforvaltningerne foreslås at få plads i det ændrede nævn, men det vil i lighed med den nuværende struktur være de enkelte sundhedsforvaltninger, der vil have arbejdsgiveransvaret for personalet.

Regeringen har også med udspillet ønsket, at det personale i Danske Regioner, som betjener nævnet (overenskomst- og forhandlingsafdelingen), fortsætter i den nye organisering.

Arbejdsgiverparten vil dermed være næsten den samme, og personalegruppen vil være næsten den samme. Det vil derfor for sundhedspersonalet være en overgang til det nye system, hvor det ændrede nævn med deltagelse af Sundhedsvæsen Danmark og sundhedsforvaltningerne på helt sædvanlig vis vil kunne gå ind i næste overenskomstforhandlinger i 2021.

Det er dermed regeringens hensigt, at Sundhedsforvaltningerne indtræder i regionernes rettigheder og forpligtelser. De vil således overtage arbejdsgiverrollen fra regionerne. Og de vil som nye ansættelsesmyndigheder indtræde i de rettigheder og forpligtelser, der består på overdragelsestidspunktet i henhold til overenskomster mv.