Forebyggelse af vold gennem faglige metoder

Websitet Metoder Mod Vold viser ved hjælp af videoer fra kommunale arbejdspladser, hvordan man kan arbejde med at forebygge og håndtere konflikter med borgere, der har særlige problemstillinger. Websitet kan også inspirere på statslige arbejdspladser.

På arbejdspladser, hvor man arbejder med borgere med særlige problemstillinger, kan udadreagerende adfærd udgøre en risiko for medarbejderne. På et nyt website www.metodermodvold.dk åbner arbejdspladser landet over dørene og viser, hvordan de arbejder systematisk og målrettet for at begrænse og forebygge problemer med konflikter, trusler og vold.

Selvom materialet er rettet mod kommunale arbejdspladser, kan tankegangen godt inspirere statslige arbejdspladser – f.eks. kriminalforsorgen, asylcentre, m.v. Den røde tråd i anbefalingerne på websitet er, at jo mere den enkelte borger har kontrol over eget liv og oplever respekt og hjælp til egen mestring, desto mindre er risikoen for, at borgeren bliver frustreret og tyer til vold som udtryksform.

Illustrerende videoer

Sitet viser i videoform, hvordan metoderne bruges på arbejdspladserne. Der er også videoindslag med to eksperter, Bjarne Møller og Trine Uhrskov, og med brugeren Kristian, som efter 14 år som stofmisbruger og en række psykiatriske diagnoser er på vej ud på den anden side.

Der er videoeksempler fra en række forskellige botilbud m.v. for udsatte voksne – det er især arbejdspladser indenfor socialpsykiatri, misbrugsbehandling og tilbud til handicappede.

Metoder Mod Vold er resultatet af en overenskomstaftale fra 2015 mellem KL, Dansk Socialrådgiverforening, FOA, SL, 3F og Sundhedskartellet. Der er masser af inspiration at hente til udvikling af faglige metoder.
» Se introduktionsvideo på vpt.dk.