Kommuneaftale afklarer jobcentrenes fremtid

Den nye kommuneaftale slår fast, at jobcentrene også fremover skal være i kommunerne. Aftalen lægger desuden op til afbureaukratisering på området. – Selv om det er en stram aftale, er der også gode takter, siger socialrådgivernes formand.

Landets kommuner og regeringen har indgået en aftale for økonomien i 2013. Selv om der lægges op til en stram økonomi, glæder Dansk Socialrådgiverforenings formand, Bettina Post, sig over, at kommuneaftalen cementerer, at beskæftigelsesindsatsen er kommunernes opgave.

– Stærke kræfter – også stærkere end os – har plæderet for, at beskæftigelsesindsatsen fremover skulle styres af staten eller af regionerne. Det er kun Dansk Socialrådgiverforening og HK/Kommunal, som har protesteret højlydt over den idé. Og da det jo er vores medlemmer, der arbejder i jobcentrene, og det således er os, som reelt ved, hvad beskæftigelsesindsatsen i praksis er for noget.

– Derfor er jeg super tilfreds med, at det endnu engang bliver slået fast, at jobcentrene og dermed beskæftigelsesindsatsen skal være forankret i kommunerne. Samtidig glæder det mig, at kommuneaftalen også lægger op til, at der skal afbureaukratiseres. For bureaukratiet og meningsløse regler er den største hindring for, at beskæftigelsesindsatsen kommer op at flyve, vurderer Bettina Post.

Refusionsstraf suspenderes

Kommuneaftalen suspenderer desuden de gældende regler om, at kommunen mister statsrefusion til dagpenge og kontanthjælp, hvis jobcentret ikke gennemfører tilbud om aktivering eller samtaler med de ledige til tiden. Foreløbig skal suspensionen gælde i to år, hvorefter reglerne skal tages op til revision.

– Dansk Socialrådgiverforening har gentagne gange påpeget, at det enorme fokus på rettidighed – og dermed økonomi – mange steder har haft negativ effekt på selve indholdet i møderne og tilbuddene til de ledige. At der sker noget på et bestemt tidspunkt, siger jo intet om, hvilken effekt det har, siger Bettina Post og fortsætter:

– Vi skal selvfølgelig stadig tale med både ledige og sygemeldte med relativt korte intervaller, men med afskaffelsen af den hårde styring af, hvornår præcis det skal ske, kan vi sikre, at der kommer styrket fokus på, hvad det er, vi taler med dem om, og hvad der sættes i værk på baggrund af de samtaler.

Det fremgår af aftalen, at regeringen inden udgangen af 2012 vil fremlægge forslag til et nyt refusionssystem, hvor statsrefusionen ikke afhænger af den ydelse, der udbetales, men i højere grad af, hvor lang tid den ledige har været uden for arbejdsmarkedet.

Håber på grundlæggende ændringer af regler

Bettina Post er også godt tilfreds med, at administrationen af rådighedsreglerne for kontanthjælpsmodtagere skal afbureaukratiseres.

– Jeg er glad for, at der er blevet lyttet til socialrådgivernes protester imod kontroltyranniet af de ledige, hvor regler om rådighed, rettidighed og sanktion har taget al for meget af den tid, som socialrådgiverne skal bruge på at bringe den ledige tættere på arbejdsmarkedet. Men jeg ved ikke helt, hvor optimistisk jeg tør være i forhold til endnu et afbureaukratiseringsprojekt på beskæftigelsesområdet. Vi har jo lige som prøvet det før, uden at det kan kaldes en succes.

– Jeg håber, at det denne gang kan blive en mere grundlæggende ændring, hvor regeringen og KL viser, at de reelt har tillid til, at de ansatte i jobcentrene er både dygtige, flittige og dedikerede i forhold til opgaven. Først da kan der ske en reel afbureaukratisering.

I aftalen om kommunernes økonomi, understreges det, at forslagene skal forhandles og finansieres som led i en reform af kontanthjælpssystemet – og først kan gennemføres, når der er lavet en politisk aftale.

Læs hele Kommuneaftalen

Læs Dansk Socialrådgiverforenings forslag til en kontanthjælpsreform