Har du styr på jeres gennemsnitsløn?

OAOs Danmarkskort er en genvej til hurtig og enkel information om gennemsnitslønnen og lokal løndannelse på din arbejdsplads.

Tjek på OAOs Danmarkskort, hvordan gennemsnitslønnen er for socialrådgivere i din kommune eller region. Du kan også se procent-andelen for udmøntningen af lokal løndannelse og se de andre faggruppers gennemsnitsløn i kommunen/regionen. Du kan for eksempel også gå tilbage og se udviklingen i gennemsnitslønnen og procent-andelen for tidligere lokal løndannelse.

Argumenter i de lokale forhandlinger

De informationer du får, kan du eventuelt bruge som argumenter i de lokale forhandlinger. Ligger I socialrådgivere langt under andre sammenlignelige faggrupper eller sammenlignelige kommuner og regioner. Det kunne eksempelvis være nabokommunen?

Det er velkendt fra forhandlingsbordene, at fakta nu en gang er en god måde at få modparten til at lytte – men også et godt udgangspunkt for en dialog. For du kan som forhandler f.eks. også stille spørgsmål om, hvad de tænker om, at nabokommunen ligger højere? Hvordan de ser på den lokale løndannelse og dens virkemåde hos jer? Om der ikke skal afsættes flere midler til den lokale løndannelse og så videre.