OK18 – den kommende proces og TR-møder

Vi har allerede nu planlagt OK18 TR-møder til marts 2018 – men først skal vi lige udveksle krav og forhandle, så blodet springer. Læs her om processen de kommende måneder.

Selv om vi på ingen måde står over for lette forhandlinger, men nok snarere ser på OK18 som historisk vanskelig, så er målsætningen fortsat, at vi kommer i mål med et godt resultat. Derfor er der også lavet en overordnet køreplan på statens område. Men som du også kan læse om i en anden artikel, kan meget nå at ske, som vil ændre planen.

Udveksling af krav

Det står dog helt fast, at vi udveksler krav med den statslige arbejdsgiver Moderniseringsstyrelsen den 15. december. Det er det statslige forhandlingsfællesskab CFU der udveksler generelle krav med ministeren for den statslige arbejdsgiver Moderniseringsstyrelsen – som bekendt er det Sophie Løhde.

I forhold til DS specielle krav, dvs. de krav der vedrører vores organisationsaftaler, er det også den 15. december at de – via CO10, som ”ejer” vores overenskomst – bliver udvekslet med Moderniseringsstyrelsen. Det er altså først den 15. december, at vi får det fulde billede af, hvad grundlaget bliver for OK18-forhandlingerne. Vi kommer til at holde både dig som tillidsvalgt og medlemmerne tæt orienteret.

Forhandlingerne

Forhandlingerne forløber herefter mellem først og fremmest de centrale parter i januar. Når vi kommer til februar går organisationsforhandlingerne typisk i gang i det, der kaldes 4-ugers-vinduet, og der indgås forlig mellem CO10/DS og Moderniseringsstyrelsen.

Det typiske forløb er, at når staten er faldet på plads, så kan såvel det kommunale som regionale område også falde på plads med såvel et generelt forlig som organisationsaftaler.

Alt i alt er planen, at vi er færdige med forhandlingerne den 28. februar. Og så kommer det allervigtigste – nemlig urafstemningen. I DS skal HB godkende overenskomstresultatet, hvorefter urafstemningen skal sættes i gang.

Urafstemning og TR’s rolle

Her spiller du som TR selvsagt en afgørende rolle. Vi har derfor allerede planlagt OK18 TR-møder den 12. og 13. marts, hvor formand for DS og Forhandlingsdelegationen, Majbrit Berlau, deltager. Den 12. marts er det for tillidsvalgte i Vest-Danmark og den 13. marts ditto i Øst Danmark. Så sæt allerede nu et kryds i kalenderen. Din rolle vil være at afholde klubmøder og sammen med DS sikre, at så mange som muligt afgiver deres stemme. Vi vil naturligvis til den tid forsyne dig med relevant materiale, og Majbrit Berlau vil også stå til rådighed for deltagelse i klubmøder.

Hvis du har spørgsmål til OK18-processen, er du altid velkommen til at tage fat i sekretariatet med stort og småt.