Ambivalens hos SOSU-undervisere

Formand for DS’ faggruppe af SOSU-undervisere er glad for at kunne genoptage arbejdet, men ked af at forhandlingsvejen glippede. Hun frygter, at indgrebet medfører en forringelse af arbejdsmiljøet og kvaliteten i undervisningen.

Så sent som i går udtalte formanden for socialrådgiver-faggruppen Social- og Sundhedsskolerne, Pia Stryger, at hun og de øvrige socialrådgiverundervisere var ”frustrerede, udmattede og overraskede over, at Bjarne Corydon ikke ville forhandle.”

Nu, hvor det politiske indgreb er en realitet, siger Pia Stryger, at hun er ”ambivalent”.

– Jeg er glad for at kunne komme på arbejde igen. Men jeg er ked af, at løsningen ikke er fundet via forhandlinger, siger hun.

Cirka 70 socialrådgivere underviser på SOSU-skolerne og har dermed været omfattet af den lockout, der blev en realitet efter sammenbruddet den 25. marts i forhandlingerne om den statslige overenskomst for undervisere på blandt andet SOSU-skolerne.

Utryg ved at arbejdstidsaftale afskaffes

Pia Stryger har hele formiddagen fulgt med i mediernes dækning af regeringsindgrebet.

At den centralt fastsatte norm for forholdet mellem undervisning og forberedelse nu afskaffes, og at det bliver op til den enkelte skoleleder at tilrettelægge indholdet i arbejdet, er hun langt fra tryg ved. Af to årsager.

– For det første er jeg meget nervøs for kvaliteten af den undervisning, som jeg kan levere i fremtiden. Jeg kan lide at undervise, når jeg kan se, at det ”går ind” hos eleverne. Men det kræver forberedelse. Så mit valg bliver enten bare at køre på med et dårligt arbejdsmiljø og med stress til følge. Eller at sige, at det er ”bare ærgerligt”, hvis eleverne ikke fatter det, jeg taler om, siger hun.

Den anden årsag handler om, hvad det kan komme til at betyde, hvis den enkelte underviser nu skal til at forhandle sin forberedelsestid med sin skoleleder.

– Det kan blive noget miskmask arbejdsmiljømæssigt. Nogle vil kunne tale godt for sig, andre tør ikke, fordi de er i en tidsbegrænset stilling, og andre igen er for ærekære til at kræve ordentlig forberedelse. Det er noget rod, siger hun.

Erstatningsundervisning og eksaminer

Pia Stryger har noteret sig de politiske udmeldinger om, at det nu bliver op til de enkelte institutioner på SOSU-området at tilrettelægge eventuel erstatningsundervisning og eksaminer.

– Jeg kan være nervøs for det faglige niveau. For eksempel hvis skolelederne, for at give eleverne deres eksaminer, slækker på de faglige krav, eller hvis de siger, at vi skal tage udgangspunkt i elevernes standpunktskarakterer, uden at eleverne har fået den undervisning, de havde krav på. Der er mange uafklarede spørgsmål, så mit råd til skolelederne er, at de skal give eleverne en hjemmearbejdsdag mandag, så vi kan få tid til at få talt tingene igennem, siger Pia Stryger.

Glad for opbakning fra DS

Lige så frustreret Pia Stryger har været over Bjarne Corydons manglende forhandlingsvillighed, lige så uforbeholdent positiv er hun overfor den opbakning, de lockoutede SOSU-undervisere har fået fra Dansk Socialrådgiverforening.

– DS meldte jo ud stort set på dag et, at vi ville blive fuldt kompenseret økonomisk. Vi har fået en fantastisk opbakning. Men det ændrer ikke ved vores utryghed og usikkerhed over for den situation, vi nu står i, siger Pia Stryger.