Rådgivningsmuligheder til arbejdsmiljøet i kommuner og regioner

Der er mulighed for gratis rådgivningstilbud om psykisk arbejdsmiljø til MED-udvalg og trioer i kommuner og regioner.

Kommuner

Trioer (TR, AMiR og leder) og MED-udvalg i kommunerne kan henvende sig til SPARK og få gratis støtte og sparring til at komme i gang med at løse problemer med det psykiske arbejdsmiljø. SPARK står for Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne og er et overenskomstprojekt aftalt mellem KL og Forhandlingsfællesskabet.

SPARK-konsulenterne rådgiver om forandringer og omstillinger, samarbejde mellem medarbejdere og/eller ledere, vold og trusler, chikane, alenearbejde samt om arbejdets indhold, omfang og udførelse.

» Find flere oplysninger om SPARK

Regioner

I regionerne har trioen og lokale MED-udvalg mulighed for at rekvirere ekspertrådgivning og inspiration vedrørende det psykiske arbejdsmiljø fra to forskningsinstitutioner og et konsulentfirma: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), RUC samt NIRAS-Joblife. Følgende temaer indgår: Organisatoriske forandringer, faglige forandringer, vold og trusler samt samarbejde, arbejdspladskultur og mobning.

Ansøgerne prioriteres efter et først til mølle-princip.  Der er tale om ”skræddersyede” forløb, som giver den enkelte arbejdsplads viden og konkrete redskaber til det daglige arbejde med psykisk arbejdsmiljø.

» Læs mere om tilbuddet i dette udbyderkatalog