Her er hvad du har brug for at vide i debatten om udsatte børn

Debatten om anbringelser og forebyggende indsatser brager derud af. Men hvad ved vi egentlig om, hvad der er bedst for de udsatte børn og unge?

Her har vi samlet eksperternes og forskernes bedste bud på, hvad vi ved om børn og unge, som bliver anbragt uden for hjemmet.

Altinget gennemgår i denne artikel regeringens planer på området og spørger tre eksperter, hvad politikerne bør fokusere på, hvis de vil hjælpe anbragte børn og unge.

Inge Bryderup, adjungeret professor i socialt arbejde ved Aalborg Universitet, peger på bedre sagsbehandling og fokus på skolegang.

Anne-Dorthe Hestbæk, seniorforsker ved Vive, mener at familierne skal forberedes bedre.

Frank Ebsen, leder af Forskning og udvikling, Udsatte børn og unge ved Københavns Professionshøjskole ser et behov for at give børnene reelle rettigheder og ryd op i reglerne.

I Politiken kommer Tea Torbenfeldt Bengtsson, seniorforsker på Vive – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, med eksempler fra sin forskning, som viser, at der ikke er nogen enkle løsninger, når det kommer til at hjælpe børn og unge i udsatte livssituationer. Anbringelse kan være både den rigtige og forkerte løsning.

I Københavns Professionshøjskoles podcast gør Ph.d. Idamarie Leth Svendsen og docent Fil. dr. Frank Ebsen os klogere på den eksisterende praksis på børneområdet.

Også fra praksis har et par interessante stemmer meldt sig i debatten. Her vil vi fremhæve Rikke Wezelenburg, som er socialrådgiver og cand.soc. i socialvidenskab og psykologi. Hun beskriver i Politiken den skyttegravskrig, der ofte udspiller sig omkring de udsatte børn, og opfordrer alle parter til at kravle op af skyttegraven og samarbejde om det, som ligger alle på sinde: At barnet lever i tryghed og kærlig omsorg.

En anden interessant stemme i debatten er journalist Tina Splidsboel, som selv har boet på børnehjem i en kort periode i sin barndom, men i dag er glad for, at kommunen ikke tvangsfjernede hende. Hun opfordrer regeringen til at hjælpe børn i hjemmet med en helhedsorienteret social indsats og afskaffe de fattigdomsskabende ydelser.

Flere tidligere anbragte børn fik lov at komme til orde i Debatten på DR, hvor de debatterede området med Socialminister Astrid Krag (S) og andre politikere.

 

Læs Dansk Socialrådgiverforenings tre notater om, hvad der bør skal på anbringelsesområdet her.