Leder – Region Syd

Læs regionformand Mie Vode Molls leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Syd den 27. januar 2021.

Fællesskab om OK21

Kravene er udvekslet og DS´ forhandlere vil den kommende tid være at finde ved forhandlingsbordet. I DS har vi haft et stærkt fællesskab omkring udvælgelsen af kravene – men vi har flere opgaver at løfte i fællesskab, før vi forhåbentligt står med en ny overenskomst d. 1. april.

For medlemmer og særligt tillidsvalgte vil OK21 kræve aktive handlinger de næste måneder.
Som tillidsvalgt har du nok deltaget i onlinemødet om status for OK21 d. 22. januar. Du vil senere blive inviteret til yderligere et onlinemøde om resultaterne af forhandlingerne, som bliver holdt i perioden d. 3-5. marts. Som noget nyt holder vi særskilte møder for kommune, region, stat og ledere, så indholdet er tilpasset dit TR-område bedst muligt.

Alle medlemmer inviteres til onlinemøde i første halvdel af februar – så opfordr gerne dine kollegaer til at deltage.

Under OK18 blev vi bevidste om, hvor afgørende vigtigt det er for kommunikationen under forhandlingerne og for urafstemningen om overenskomstresultatet, at alle medlemmer har opdateret deres medlemsoplysninger. Så min opfordring vil være, at du som TR allerede nu beder dine kollegaer om at opdatere deres medlemsoplysninger. Hvis alt går vel, håber vi nemlig at kunne afholde urafstemning fra d. 10. – 24. marts.

Overenskomstforhandlingerne er også en god anledning til at drøfte medlemskab – og måske rekruttere nye medlemmer. Du kan med fordel involvere medlemmer i dette arbejde – i fællesskab kan vi mere!

Jeg ser frem til at deltage i de nationale onlinemøder samt til at opdatere jer på vores TR-møder… men min højeste prioritet bliver at besøge dig og dine kollegaer til lokale møder i afstemningsperioden d. 10.-24. marts. Grundet corona forventer jeg, at de lokale møder bliver holdt online på Teams eller Zoom afhængigt af, hvad du og kollegaerne foretrækker.

Bestil mig gerne allerede nu til et lokalt møde om OK21 ved at skrive til mig på mvm@socialraadgiverne.dk.

Mie Vode Moll
Regionsformand
Dansk Socialrådgiverforening Region Syd