Ny ferielov betyder også nye ferieregler i staten

De nye ferieaftaler er på plads - men inden de gælder, skal vi først have en overgangsperiode – læs med her.

Som I måske ved, er der nye ferieregler på vej. 2019 er et overgangsår fra de hidtidige regler til de nye regler om samtidighedsferie.

De nye regler betyder, at den statslige ferieaftale skal revideres. Det arbejde er godt i gang, og der er snart en ny ferieaftale klar. Sekretariatet er indkaldt til et orienteringsmøde i næste uge, og vi orienterer derfor mere om den nye aftale i kommende nyhedsbreve.

Her kan du til en start læse om overgangsperioden.

Overgangsperiode og indefrysning

For at sikre, at overgangen til det nye feriesystem bliver så smidig, som muligt, og for at undgå, at lønmodtagere i forbindelse med overgangen til den nye ferielov/ferieaftaler både kan afholde ferie efter de nuværende  og de kommende regler, indføres der en overgangsordning der træder i kraft 1. januar 2019.

Kort beskrevet sker der nu følgende:

Første led i overgangsordningen:

Fra den 1. januar 2019 til 31. august 2019 (forkortet periode) optjener lønmodtagerne ferie i overensstemmelse med de nuværende ferielov/ferieaftaler. Denne optjente ferie afholdes fra den 1. maj 2020 til den 30. september 2020. For lønmodtagere, der afholder ferie med løn, afholdes ferien som sædvanlig, og for lønmodtagere, der holder ferie med feriegodtgørelse, indbetales til Feriekonto eller anden feriekortordning som sædvanlig.

Andet led i overgangsordningen:

Ferie, der optjenes i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, skal indefryses af arbejdsgiver.  Som led i overgangsordningen er der oprettet ”Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler”

Tredje led i overgangsordningen:

Når indefrysningen er afsluttet den 31. august 2020, skal arbejdsgiverne opgøre de tilgodehavende feriemidler for hver enkel lønmodtager og indberette disse til ovennævnte fond inden udgangen af 2020. Det er op til arbejdsgiver, om de indbetaler feriemidlerne til fonden eller selv beholder midlerne, indtil de forfalder til betaling. Indefrosne feriemidler kommer først til udbetaling, når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.

Herefter er vi fremme ved den 1. september 2020, hvor de nye regler kommer til at gælde. De nye regler betyder i korthed, at du fremover optjener og afvikler ferie samtidigt eller løbende. Og ikke som nu, hvor vi først optjener ferie med løn, og så efterfølgende afvikler ferie med løn.