OK13: Kommunalt forlig giver flere pensionskroner

Socialrådgiverne i kommunerne kan se frem til at få lidt mere i pension. Og så forhandles der stadig om en kompetencefond, som kan give socialrådgiverne bedre mulighed for videreuddannelse. DS’ formand kalder det et godt forlig i en krisetid.

Efter lange og hårde forhandlinger lykkedes det sent torsdag aften for Dansk Socialrådgiverforening at nå frem til et forlig med Kommunernes Landsforening. Forliget betyder, at socialrådgiverne i kommunerne kan se frem til lidt flere penge i pension.

Socialrådgivernes formand, Majbrit Berlau, kalder det et godt resultat i betragtning af den vanskelige samfundsøkonomiske situation.

– I en situation, hvor der ikke er mange penge at gøre godt med, er jeg tilfreds med, at vi med en pensionsforhøjelse tilgodeser langt de fleste kommunalt ansatte medlemmer. Bedre mulighed for videreuddannelse har også været et af vores hovedkrav, og her har jeg store forventninger til den kompetencefond, som vi forhandler videre om.

De fleste socialrådgiveres pension forhøjes med godt en kvart procent fra de nuværende 14,1 procent til 14,37 procent. Desuden stiger ATP-bidraget med cirka 390 kroner om året – heraf betaler arbejdsgiveren to tredjedele.

Afværgede arbejdsgivernes værste krav

Majbrit Berlau glæder sig over, at det lykkedes at afværge alle arbejdsgivernes krav om forringelser.

– Vi har undgået, at arbejdstidsaftalen forringes med eksempelvis dårligere overarbejdstidsbetaling. Og arbejdsgiverne kom heller ikke igennem med deres krav om at fjerne forhandlingsretten for løn til ledere, siger hun.

Den samlede ramme for forliget var 0,25 procent – og alle pengene bruges på pensionsforbedringer. Kompetenceudviklingsfonden, som endnu ikke er forhandlet på plads, finansieres af restmidler fra ATP.

Når der også er indgået forlig med regionerne, sendes overenskomstresultatet til urafstemning blandt medlemmerne.