Nye vejledninger og bekendtgørelser

Socialministeriet udsendte d. 15. maj en vejledning til genåbningen af den sociale indsats, og i denne uge kom så bekendtgørelsen, der gradvist genåbner beskæftigelsesindsatsen.

På børneområdet har arbejdsgangene mere eller mindre været ’normaliserer’ med personligt fremmøde, fysiske møder, tilsynsbesøg og møder i hjemmet siden 1. maj, hvor Socialministeriet udsendte en ny bekendtgørelse. Til gengæld kom vejledningen til kommunerne og de ansatte om de nye regler og hvordan man kan arbejde ud fra dem, først d. 15. maj.

Dansk Socialrådgiverforening har fokus på, at genåbningen skal foregå fuldt fagligt og sundhedsmæssigt forsvarligt.

– Hvis der er nogen socialrådgivere, der oplever at blive bedt om at udføre deres arbejde på en måde, som de er utrygge ved eller ikke finder forsvarlig, så skal I som arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant kontakte jeres konsulent i Dansk Socialrådgiverforening. Så kan vi både hjælpe med at løse den konkrete situation og med at kvalificere vejledningerne, så de kan bruges i socialrådgivernes praksis, siger Mads Bilstrup.

På beskæftigelsesområdet kom den bekendtgørelse, der danner rammen om genåbningen, først d. 27. maj. Ud over retningslinjerne for den fysiske tilbagevenden er det værd at være opmærksom på håndteringen af rådighed og muligheden for at tilrettelægge indsatsen mere fleksibelt i en periode i samarbejde med ledelse på jobcenteret.

I Østdanmark, som i første omgang kun åbner digitalt, er det vigtigt at være opmærksom på, at det skal være teknisk muligt for borgere at deltage i samtaler. Hvis det ikke er det, har borgeren en rimelig grund til ikke at stå til rådighed. Hvis det ikke er muligt at give råd og vejledning, kan der ikke sanktioneres for manglende deltage i den digitale beskæftigelsesindsats. Generelt er det i forhold til rådighed i denne tid vigtigt at få fastlagt nogle ens retningslinjer for, hvordan det vurderes, om borgere i risikogrupper fritages fra rådighed og pligt, så der bliver en ens praksis i jobcenteret. STAR skriver i følgebrevet, at der skal anvendes et forsigtighedsprincip. “Det betyder, at der ikke må ske henvisning til job eller et tilbud med fysisk fremmøde, hvis der er tvivl om, hvorvidt arbejdsgiveren kan og vil overholde de retningslinjer, der gælder ved beskæftigelse af personer i risikogrupperne”.

Fleksible rammer

I følgebrevet til kommunerne står der, at ingen kommuner bliver sat under skærpet tilsyn i 2021 på baggrund af resultaterne i 2020, og at opfølgningen på kommunernes indsats i 2020 vil tage afsæt i, at det har været en unormal situation. På den måde bliver der lidt mere fleksible rammer til at planlægge indsatsen i forhold til samtaler og tilbud, i hvert fald resten af 2020.

– Vi er bekymrede for den arbejdspukkel, som har ophobet sig under nedlukningen og på grund af den stigende ledighed. Der bliver sandsynligvis lokale forskelle i, hvordan det bliver håndteret, derfor er det vigtigt, at du som tillidsrepræsentant arbejder med det i samarbejde med ledelsen og kontakter DS, hvis der er behov for hjælp, siger Mads Bilstrup.

Vi kan høre, at en del af jer har haft positive erfaringer med borgersamarbejdet under nedlukningsperioden, det er vi er i gang med at samle op på. I får en af de næste dag tilsendt et link til en survey, som vi har lavet i samarbejde med HK og KL. Det er vigtigt, at vi får udarbejde noget dokumentation på erfaringerne fra perioden, som vi kan bruge i det videre politiske arbejde med at påvirke beskæftigelsesindsatsen.

Ved spørgsmål på beskæftigelsesområdet kontakt konsulent Mette Laurberg, 51505190

Ved spørgsmål på det sociale område kontakt konsulent Mette Grostøl, 40577232