Efter hård kritik: Nyborg Kommune varsler markant opnormering på socialområdet

Nyborg Kommune havde oprindeligt hyret revisionsfirmaet BDO til at finde besparelser på socialområdet, men firmaets rapport afdækkede i stedet ”særdeles bekymrende” forhold på særligt børne- og ungeområdet. Dansk Socialrådgiverforening har derfor krævet handling, og nu vil kommunen opnormere med 13 socialrådgivere og indføre ret til supervision.

I stedet for de forslag til besparelser, som Nyborg Kommune havde håbet på at modtage, var det alvorlige mangler og en massiv underfinansiering, som revisionsfirmaet BDO afdækkede i deres rapport om socialområdet i kommunen.

På den baggrund anerkendte kommunen, at et oprydningsarbejde var på sin plads – og nu er en udviklingsplan udarbejdet, som socialrådgiverne ser frem til:

– Vi har tidligere rakt ud efter hjælp, fordi arbejdspresset og har været stort, og fordi vi har haft for mange sager. Men nu anerkender kommunen langt om længe, at området har været underfinansieret, og det giver mig håb om, at vi kan få vendt skuden, siger Lone Vorret, tillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Social og Familie.

Udviklingsplanen indeholder en investering på 33,2 mio. kr. allerede i 2024 – og beløbet stiger til 78,2 mio. kr. i 2028. Pengene skal bl.a. bruges på at ansætte 10 nye socialrådgivere på børne- og ungeområdet samt 3 nye socialrådgivere på voksenområdet. Kommunen skriver, at man dermed kan leve op til de sagstal, som Dansk Socialrådgiverforening anbefaler.

Dertil vil man afsætte midler til kompetenceudvikling af medarbejderne, som også skal have mulighed for supervision 4 gange om året. Arbejdsmiljøet vil man desuden følge tæt med 2 årlige trivselsmålinger.

DS følger sagen til dørs

Selvom socialrådgiverne længe havde råbt op om det høje arbejdspres, som gik ud over den faglige kvalitet i deres arbejde og hjælpen til udsatte børn og familier, så krævede det altså en ekstern rapport, før kommunen var villig til at anerkende problemerne.

– Jeg havde gerne set, at kommunen havde handlet tjept på medarbejdernes tidlige bekymringer, så arbejdsmiljøudfordringerne ikke havde tårnet sig op. Men bedre sent end aldrig, og jeg håber, at ledelsen kan lykkes med den omstilling, som socialrådgiverne og borgerne fortjener, fortæller Mie Vode Moll, som er regionsforkvinde for Dansk Socialrådgiverforening Region Syd.

Hun fortsætter:

– Udviklingsplanen viser konturerne af en god arbejdsplads, men vi skal se det i virkeligheden, før jeg er tilfreds. Derfor vil jeg naturligvis følge sagen til dørs og fortsat være i tæt kontakt med vores lokale tillidsrepræsentant, ledelsen og de nuværende samt kommende medarbejdere.

Udviklingsplanen er udarbejdet af forvaltningen og lagt frem til politisk behandling i Social- og Handicapudvalget 28. februar 2024, Økonomiudvalget 11. marts 2024 og Byrådet 19. marts 2024.