Har du talt med jeres praktikant i dag?

Som TR og AMiR er det vigtigt, at I introducerer praktikanten for det TR/AMiR-arbejde, der foregår i den periode, han eller hun er på arbejdspladsen.

Indenfor den seneste måneds tid, er der igen kommet praktikanter på jeres arbejdspladser.

Mange af de kommende fagfæller har stiftet bekendtskab med SDS´ arbejde lokalt på skolerne, og det er derfor vigtigt at præsentere praktikanterne for DS på arbejdspladsen, så de får indblik i, hvordan det faglige udviklingsarbejde fortsætter efter studenterlivet.

SDS (Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende) arbejder i fællesskab på at opnå indflydelse på deres studie og studieliv med henblik på at være med til at uddanne dygtige og reflekterende socialrådgivere. De kender derfor til at arbejde med indflydelsesmulighederne i den uddannelsespolitiske debat.

Som TR og AMiR er det vigtigt, at I introducerer praktikanten for det TR/AMiR-arbejde, der foregår i den periode, han eller hun er på arbejdspladsen.

Det kan I eksempelvis gøre ved at byde dem velkommen på arbejdspladsen på samme måde, som I formentlig gør med nye kolleger. De skal gerne have kendskab til indflydelses- og medbestemmelsesmulighederne i MED, og I kan også invitere dem med til de aktiviteter, I har i klubben; klubmøder, frokostmøder, generalforsamling, sociale arrangementer o.a.

Rigtig god fornøjelse med præsentationsarbejdet, og tag endelig fat i regionskonsulenten, hvis I vil have mere inspiration.