Ferietid og sygdom – hvordan er reglerne?

Hvis man allerede er syg, inden ferien starter, kan man vælge at udskyde ferien. Og bliver man syg, mens man holder ferie, kan man have ret til erstatningsferie. Læs om reglerne for ansatte i kommuner og regioner.

Som TR kan der hurtigt opstå spørgsmål til reglerne omkring ferie og sygdom, læs med her eller del artiklen med dine kolleger om hvilke muligheder der kan være for evt. erstatningsferie.

Syg inden ferien

Er man syg, inden den aftalte ferie starter, har man ret til at få ferien udskudt. Arbejdsgiver skal underrettes om, at man er syg. Hvis sygdommen slutter, og man melder sig rask inden ferien er forbi, kan man vælge at gå på arbejde (hvis det er muligt), eller man kan aftale med arbejdsgiver, at man holder resten af ferien. De feriedage, der blev aflyst på grund af sygdom, bliver udskudt til senere afholdelse.

Sygdom opstået under ferien

Efter de første fem sygedage har en ansat ret til at få erstattet feriedage, der bliver ødelagt af sygdom. For at få erstatningsferie kræver det, at man sygemelder sig hos arbejdsgiver samt sørger for at få en lægeerklæring på sygdommen. Den sygemeldte skal selv betale for lægeerklæringen. Sygemeldingen skal afgives på første sygedag, hvis man forventer, at tilstanden strækker sig over flere dage, eller hurtigst muligt.

Når den sygemeldte igen er rask, underrettes arbejdsgiver. Hvis raskmeldingen kommer efter den aftalte feries slutdato, påbegynder man arbejdet på normal vis.

Bemærk, at hvis man ikke har optjent fuld ferieret i året forinden, sker der en forholdsmæssig reduktion i erstatningsdagene. Reglerne gælder ikke for den 6. ferieuge.

Erstatningsferien

Ved raskmelding skal det aftales, hvornår erstatningsferien skal holdes. Hvis dette ikke kan aftales hurtigst muligt, kan erstatningsferien lægges efter arbejdsgivers bestemmelse, hvis varslingsbestemmelserne kan overholdes. Hovedferien – som er tre sammenhængende uger – skal varsles med tre måneder, og afholdes i hovedferieperioden, som løber fra 1. maj til 30. september. Restferie skal varsles med en måned.

Udbetaling af erstatningsferie ved feriehindring

Hvis man har været forhindret helt eller delvis i at holde ferie, kan man efter omstændighederne få udbetalt værdien af den ikke afholdte ferie. Hindringen vil oftest være begrundet i langvarig sygdom eller barselsorlov. For hovedferien, 3 uger, kan udbetaling begæres efter hovedferieperiodens udløb, dvs. allerede lige efter den 30. september. For restferien kan udbetaling ske den 1. maj.