Forlig får betydning for socialrådgivere

Selvom de færreste socialrådgivere arbejder i industrien, får gennembrudsforliget på industriens område betydning for socialrådgivernes overenskomster. I første omgang for dem, der arbejder på DS- overenskomster i de private organisationer, hvor der forhandles overenskomst i forbindelse med OK23.

De private overenskomstforhandlinger er i fuld gang. Forhandlingerne er blevet kaldt historisk svære af både arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer. Den høje inflation har medført et reallønsfald, og derfor er det helt naturligt, at løn spiller en stor rolle ved overenskomstforhandlingerne på det private område.

Dansk Socialrådgiverforening har over 1.000 medlemmer, som er ansat i private virksomheder og organisationer. Af disse er ca. halvdelen overenskomstansat fordelt på ca. 100 overenskomster, men kun seks overenskomster er formelt omfattet af OK23-forhandlingerne. Det skyldes, at OK23 kun omfatter de private overenskomster, som har udløb 1. marts 2023. Det drejer sig om:

· Overenskomsten for Skovgården

· Overenskomsten for HKI – Hans Knudsen Instituttet

· Landsoverenskomsten for socialrådgivervikarer

· Overenskomsten for Incita

· Overenskomsten for SUF – Den Sociale Udviklingsfond

· Overenskomsten for Dansk Flygtningehjælp (DRC)

Forhandlingerne om disse overenskomster er i fuld gang og i de fleste tilfælde foregår forhandlingerne direkte med Dansk Erhverv.

Tingene kan udvikle sig lynhurtigt i overenskomstforhandlingerne, men groft skitseret forventes følgende proces:

Februar/tidlig marts: Gennembrudsforlig
Februar-marts: Parterne (herunder DS) forhandler
April: Afstemning blandt DS’ medlemmer omfattet af en af de seks overenskomster
Derefter: Resultatet af afstemningen afgør, om overenskomsten fornyes (flertallet af medlemmer på tværs af FH stemmer ja), eller om der bliver konflikt (flertallet af medlemmer på tværs af FH stemmer nej).

Om gennembrudsforliget

I skrivende stund er forliget om Industriens overenskomst traditionen tro landet som det første og derefter kommer transportbranchens. De kaldes ’gennembrudsforlig’, da de blandt andet definerer det niveau, lønnen udvikler sig på bredt på hele det private arbejdsmarked.

Medierne har omtalt værdien af industriforliget som værende 4 % lønstigninger. Det er vigtigt at understrege, at industriforliget ikke på den måde kan oversættes til lønstigninger, som vi kender dem, idet industrioverenskomsten er en såkaldt ’minimallønsoverenskomst’, hvor den reelle værdi i langt højere grad findes i de lokale forhandlinger. For at kende den ramme socialrådgiverne skal forhandle om, bliver vi nødt til at afvente transportforliget, som er det første forlig på normallønsområdet, og som dermed lægger niveauet for socialrådgivere og andre som os.

Gennembrudsforligenes betydning for arbejdsmarkedet i øvrigt

Selvom det kun er en lille del af DS’ medlemmer som er direkte omfattet af OK23, får forhandlingerne alligevel betydning for alle socialrådgivere – i et eller andet omfang.

Det skyldes, at OK23-forhanldingerne helt generelt sætter rammen for, hvor store lønstigninger, der kan forventes i Danmark. Både ved de private og offentlige forhandlinger. Når de offentlige overenskomster skal forhandles i 2024, vil både regering, lønmodtagere og arbejdsgivere således skele til resultaterne ved OK23.