Socialrådgiverstuderende: Skriv under – drop uddannelsesloftet

Uddannelsesloftet skal afskaffes. Sådan lyder et forslag fra landets elev- og studenterorganisationer. De indsamler underskrifter til det, der kan blive Danmarkshistoriens første borgerforslag. På knap en uge har over 31.000 valgt at skrive under.

Socialrådgiverstuderende: Skriv under – drop uddannelsesloftet

Siden 26. januar har et forslag om at afskaffe det såkaldte uddannelsesloft fra landets elev- og studenterorganisationer – herunder Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS) – samlet over 31.000 underskrifter.

Det foregår på borgerforslag.dk, som er en ny mulighed, Folketinget har åbnet for. Her kan almindelige borgere pålægge Folketinget at tage en sag op ved at samle mindst 50.000 underskrifter. Forslaget fra de studerende er danmarkshistoriens første borgerforslag.

Uddannelsesloftet blev indført i 2016 med støtte fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, og målet er at begrænse dobbeltuddannelser.  Loftet betyder, at man i udgangspunktet ikke kan tage mere end én videregående uddannelse på samme eller lavere niveau.

SDS-formand: Forkert at spare på uddannelse

Men det giver ikke mening, at man som ung fastlåses uden mulighed for omvalg eller tilbygning, pointerer Anders Bruun Andersen, nytiltrådt formand for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende.

– Uddannelsesloftet er en absurd og forkert prioritering. Uddannelse skal ses som en ressource for vores samfund. På socialrådgiveruddannelsen er der en del studerende, som allerede har en uddannelse, og det ser vi som en styrke for faget. Der er risiko for, at vi går glip af dygtige socialrådgivere med andre erfaringer, når vi begrænser muligheden for yderligere uddannelse.

Anders Bruun Andersen opfordrer sammen med SDS’ næstforkvinde Lone Olsen Jørgensen alle socialrådgivere og socialrådgiverstuderende til at skrive under på forslaget om at afskaffe uddannelsesloftet.

» Skriv under


De står bag forslaget: Drop uddannelsesloftet

  • Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS),
  • Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS),
  • Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO),
  • Landssammenslutningen af Handelsskolelever (LH),
  • Pædagogstuderendes LandsSammenslutning (PLS),
  • Lærerstuderendes Landskreds (LL),
  • Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS),
  • Danske Studerendes Fællesråd (DSF).