Stor succes med socialrådgivere i daginstitutioner

En forsøgsordning med socialrådgivere i dagtilbud har givet mange positive resultater for udsatte børn, viser ny rapport. Formand for Dansk Socialrådgiverforening, Bettina Post, håber, at projektet vil blive gjort permanent.

Socialrådgivere i dagtilbud hjælper udsatte børn. Det er den overordnede konklusion på en ny evalueringsrapport om ”Projekt Socialrådgiver i Dagtilbud”, som Niras Konsulenterne har udført for Ministeriet for Børn og Unge.

Ifølge rapporten, der er offentliggjort i dag, torsdag, har børn og familier i udsatte positioner fået hurtigere og bedre hjælp fra myndighederne. Desuden er børnene i dag mere end et halvt år yngre i gennemsnit, når de får hjælp, og samtidig inddrages forældrene tidligere. Derudover er samarbejdet mellem faggrupperne blevet styrket, og det har medført, at underretningerne fra dagtilbuddene er blevet skarpere og mere præcise.

Projektet har omfattet 19 daginstitutioner i fem kommuner siden 2010, og mere end 200 børn er blevet fulgt gennem perioden.

Fra forsøg til fast procedure

Dansk Socialrådgiverforening har tidligere arbejdet for at få flere socialrådgivere ud i skolerne, og da det havde forebyggende effekt, foreslog Dansk Socialrådgiverforening, at der også skulle socialrådgivere ud i daginstitutionerne. Så de positive resultater glæder Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

– Det er svært at få armene ned. Jeg var den første, der sagde det højt på KL’s børnetopmøde i 2010, og kort efter blev der fundet penge til forsøget. Så jeg er rigtig glad for resultaterne og for, at vi igen har vist, at vi i Dansk Socialrådgiverforening er langt fremme i skoene, når det gælder om at komme med nye forslag til forebyggende socialt arbejde.

– Nu håber jeg, at de solide takter i forsøget vil betyde, at det bliver gjort til fast procedure, og at mange socialrådgivere har lyst til at arbejde i daginstitutionerne, siger Bettina Post.

Minister roser forsøg

Også undervisningsminister Christine Antorini (S) glæder sig over, at der er skabt en mere sammenhængende indsats mellem dagtilbuddene og de sociale myndigheder.

– Det er meget positivt, at vi kan opnå en tidligere og bedre indsats for de udsatte børn og familier, når der er et tættere samarbejde mellem socialrådgivere og dagtilbud. Vi ved, at dagtilbuddene spiller en afgørende rolle for udsatte børn. Derfor håber jeg også, at der er mange kommuner, som vil lade sig inspirere af de gode erfaringer fra dette projekt, siger hun i en pressemeddelelse.

I evalueringsrapporten er der også konkret inspiration til kommuner, der ønsker at indføre lignende ordninger.