Konflikt udsat: Vi forhandler og forbereder os på mulig konflikt

Forligsinstitutionen har valgt at udsætte konflikten i 14 dage. Det er positivt, men vi er nødt til fortsat at forberede os på en mulig konflikt.

Det var en glædelig nyhed, da Forligsinstitutionen kort før påske besluttede at udskyde den varslede strejke og lockout med 14 dage.

Først og fremmest betyder det, at den varslede strejke fra den 4. april er udsat med 14 dage, og at de socialrådgivere, der er udtaget til strejke, derfor skal møde på arbejde den 4. april, helt som de plejer. Den varslede lockout fra den 10. april er også udsat med 14 dage.

Når Forligsinstitutionen vælger at udskyde konflikten, så betyder det også, at man vurderer, at der stadig er mulighed for at lande en forhandlet løsning, men at der er brug for mere tid. Det er positivt.

Hvornår kan en konflikt blive aktuel?

Det er endnu ikke til at sige helt præcist hvornår en eventuel konflikt, kan træde i kraft, hvis forhandlingerne i Forligsinstitutionen bryder sammen.

En strejke og lockout kan tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de to uger, det vil sige strejke den 22. april 2018 og lockout den 28. april 2018.

Forligsmanden kan dog også vælge, i løbet af de to uger, at erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat. Konsekvensen heraf vil være, at konflikten (såvel strejke som lockout) træder i kraft på femtedagen efter denne beslutning.

Vi forbereder os stadig på konflikt

I Dansk Socialrådgiverforening håber vi på og arbejder fortsat for at lande en aftale i Forligsinstitutionen, men samtidig er vi også nødt til fortsat at forberede os på en mulig konflikt. Vi har derfor stadig brug for aktiviteter, der kan skabe synlighed omkring konflikten og spørgsmålet om lønforbedringer og ordentlige vilkår for offentligt ansatte.

Kort sagt: Konfliktforberedelserne er stadig i fuld gang – centralt og rundt omkring i regioner og klubber – og det er absolut nødvendigt – både for at sende et klart signal til parterne om, at vi ønsker at lande en aftale, men også hvis vi ender med at skulle i konflikt.

Hold jer løbende orienteret via tillidsrepræsentant, i mails fra DS, på hjemmesiden og på sociale medier.

Følg med i din mailboks eller på socialraadgiverne.dk/OK18. Her kan I blandt andet finde guides og inspiration til aktiviteter i klubberne under den forestående konflikt.

Husk også, at du kan følge med på DS’ facebookside, på DS’ formand Majbrit Berlaus facebookprofil, i DS’ lokale facebookgrupper – og at du kan hjælpe med at udbrede den fælles kampagne “En løsning for alle”.

Hvis du har misset en mail eller gerne vil se, hvad vi skriver til tillidsrepræsentanterne, kan du finde en samlet liste over alle mails om udviklingen i OK18-forhandlingerne og konfliktforberedelserne, som vi har sendt ud til medlemmer og/eller tillidsrepræsentanter.

Man er selvfølgelig også velkommen til at kontakte sin konsulent på regionskontoret eller – for statsansatte – konsulenten i sekretariatet.

» Kontakt din konsulent