Fyringer i Jobcenter Slagelse truer arbejdsmiljø

30 ansatte i Jobcenter Slagelse - heraf 13 socialrådgivere - afskediges på grund af pludselige nedskæringer. DS’ regionsformand, Rasmus Balslev, advarer om, at sparestrategien kan føre til både øget arbejdspres og ringere hjælp til de udsatte borgere.

I begyndelsen af april orienterede ledelsen i Jobcenter Slagelse de ansatte om et merforbrug på 16 millioner kroner få måneder efter, at et stramt budget for 2017 var vedtaget. Den dårlige økonomi førte til en politisk beslutning om at nedlægge 40 stillinger – heraf 30 som afskedigelser – og den 3. maj blev de pågældende medarbejdere varslet opsagt med virkning fra 1. juni.

Medlemmerne – både de opsagte og de tilbageblevne – er meget påvirkede af situationen, fortæller formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Øst, Rasmus Balslev.

– Det er yderst sjældent, at vi er vidner til, at socialrådgivere bliver ramt af en masseafskedigelse. Vi har været til stede på arbejdspladsen hele dagen i går, hvor DS sammen med tillidsrepræsentanten har støttet og vejledt de afskedigede.

”Som en begravelse”

Det drejer sig om 13 socialrådgivere, hvoraf syv er medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening.

Socialrådgivernes tillidsrepræsentant, Jean Flory, er dybt berørt af situationen:

– Det er kolleger, som vi har kendt i flere år, så stemningen i dag minder om en begravelse – som at miste et familiemedlem. Det har været en stor hjælp for os, at to konsulenter fra Dansk Socialrådgiverforening har været til stede hele dagen, hvor de pågældende socialrådgivere blev kaldt til samtale og fik besked om, at de ville blive afskediget, fortæller tillidsrepræsentanten, som selv har været bisidder ved alle samtaler.

Risiko for forringet indsats

Dansk Socialrådgiverforening har i alt 45 medlemmer ansat i jobcenteret, og DS har umiddelbart efter udmeldingen i begyndelsen af april sammen med HK holdt et fælles medlemsmøde på arbejdspladsen og derefter et møde kun for medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening.

– Det er svært at forstå, at politikerne modsat en række andre kommuner, som med succes har valgt at opruste indsatsen og investere i beskæftigelsesindsatsen, i stedet vælger at afskedige en række medarbejdere med risiko for at forringe både indsatsen for borgerne og socialrådgivernes arbejdsmiljø, siger Rasmus Balslev.

Han henviser til blandt andre Aabenraa Kommune, som er blevet rost af beskæftigelsesministeren for sit mod til at investere i beskæftigelsesindsatsen ved blandt andet at ansætte flere sagsbehandlere og sikre de udsatte ledige en tværfaglig og individuel indsats. Derved har kommunen sparet 6,4 millioner kroner.

Borgmesteren i Slagelse, Stén Knuth (V), har afvist, at de planlagte afskedigelser ville gå ud over de jobsøgende i kommunen. Det begrundede han overfor TV Øst med, at der er færre ledige i kommunen, og at jobcenteret skal omorganiseres.

Også jobcenterchef Jens Højlund har overfor Avisen.dk givet udtryk for, at han tror på, at de kan højne niveauet i Jobcenter Slagelse i fremtiden, selv om de bliver færre medarbejdere.

DS: Arbejdsmiljøet skal genoprettes

Tillidsrepræsentant Jean Flory er til gengæld ikke i tvivl om, at afskedigelserne vil få konsekvenser- også for borgerne.

– Det er naivt at tro, at servicen over for borgerne ikke blive forringet. Samtidig med at ledelsen nedlægger 40 stillinger, er der syv vakante stillinger, som ikke bliver genbesat, og 10 andre stillinger, der nedlægges som følge af naturlig afgang. Det sker samtidig med, at vi er i gang med en organisationsændring. Vi havde i forvejen travlt, siger Jean Flory med henvisning til sagstal, der ligger i den høje ende af, hvad DS anbefaler for sager med aktivitetsparate ledige.

Regionsformand Rasmus Balslev deler den bekymring:

– Jeg vil advare ledelsen imod at tro, at de tilbageblevne meda1rbejdere bare kan løbe hurtigere. Sammen med HK’s kredsformand vil jeg tage initiativ til dialog med direktionen og jobcenterledelsen om, hvordan driften og arbejdsmiljøet genoprettes. Men som det første skal vi nu bistå vores afskedigede medlemmer med at få forhandlet de bedst mulige fratrædelsesaftaler.