Pensionist: Et medlemskab af Seniorsektionen er det hele værd

Er du – eller nogle af dine kollegaer – ved at nærme sig pensionsalderen, så husk, at man fortsat have glæde ved sit DS-medlemskab gennem Seniorsektionen!

Vi vil så gerne beholde pensionerede socialrådgivere som medlemmer af DS. Det kan du som tillidsvalgt hjælp til med ved at reklamere for medlemskab af Seniorsektionen.

Når man oplyser DS om, at man er pensioneret, overgår man til at blive medlem af Seniorsektionen for bare 81 kr. om måneden.

I Region Øst har Seniorsektionen en særdeles aktiv arrangementsgruppe, som elsker at byde velkommen til nye og gamle fagfæller og dyrke det faglige og sociale fællesskab mellem socialrådgivere.

Derfor skal du være medlem af Seniorsektionen i DS, når du holder op med at arbejde!

 • Du kan møde ligestillede og gamle kolleger, som du ikke har mødt i flere år.
 • Du oplever et fællesskab med en fælles baggrund.
 • Du får oplæg om socialt arbejde, som du måske ikke har kendskab til.
 • Du hører om nye tendenser og kvalificeret socialt arbejde.
 • Du får stadigvæk tilsendt vores fagblad, ”Socialrådgiveren.
 • Du får socialfaglige eksterne oplæg, kulturelle oplevelser og hyggelige frokoster seks gange årligt inkl. julefrokost.

Hvad er Dansk Socialrådgiverforeningens seniorsektion?

Seniorsektionen er en faggruppe under Dansk Socialrådgiverforening ligesom alle andre faggrupper. Vi har en fælles bestyrelse og tre arrangementsgrupper fordelt i Øst, Syd og Nord, der hver afholder seks årlige arrangementer. For at være medlem af seniorsektionen skal du modtage efterløn, alderspension eller førtidspension samt betale kontingent 243 kr. pr. kvartal (2024). DS giver tilskud til arrangementerne og transporten dertil.

Arrangementer i Seniorsektion Øst:

Hvert arrangement indeholder et socialfagligt og et kulturelt indslag. Blandt afholdte arrangementer kan bl.a. nævnes:

 • ”Reden” for prostituerede kvinder på Vesterbro
 • Dansk Forsorgshistorisk Museum i Slagelse
 • Herlufsholms kostskole
 • Baba – et fællesskab for fædre
 • Tur til Bornholm med to overnatninger. Der deltog 44 seniorer.

Arrangementerne begynder kl. 10.00 og slutter kl. 16.00. Der er fælles frokost.

Der udsendes invitation fem uger før hvert arrangement, og du skal tilmelde dig og betale inden deltagelse. Betalingen udgør ca. halvdelen af hele udgiften. Resten betaler DS. Medlemmer i DS Region Øst inviteres også til at deltage i arrangementer i Syd og Nord. Vi udsender to gange årligt et nyhedsbrev, så du bliver orienteret om kommende aktiviteter.

DS udsender en velkomstpjece til dig, når du ændrer dit kontingent ved arbejdsophør. Du kan ændre dit medlemskab til seniormedlem ved at gå klikke på ”MITDS” øverst på www.socialraadgiverne.dk.

Vi glæder os til at se dig!

Kontakt gerne arrangementsgruppen i Øst:
Lise Madsen (28968386), Jonny Holme-Pedersen (30321361), Brita Kjølberg (23847075), Ann Feveile (23425775), Anne Dahl Pedersen (22505045)