Travlhed og presset økonomi går ud over borgere med handicap

Fredag er det FN's handicapdag, og i den anledning offentliggør Dansk Socialrådgiverforening en rundspørge, der viser, at socialrådgivernes travlhed går ud over borgere med handicap.

Dagen inden FN’s handicapdag viser en ny rundspørge blandt socialrådgiverne, at der stadig er et arbejde med at løfte sagsbehandlingen og økonomien, så borgerne får den rigtige indsats. Rundspørge er foretaget blandt medlemmer, der arbejder med myndighed på handicapområdet, og 144 har svaret.

Rundspørgen viser, at:

  • Hver tredje sagsbehandler på voksenhandicapområdet har et sagstal, som ligger over DS’ vejledende sagstal.
  • Travlheden går ud over borgerne. 28 pct. af socialrådgiverne i undersøgelsen siger, at de altid eller ofte kommer så meget bagud med deres sager, at det påvirker en borger negativt.
  • Økonomien er for presset. Syv ud af ti svarer, at økonomiske hensyn altid, ofte eller indimellem står i vejen for at iværksætte den fagligt korrekte foranstaltning.

En socialrådgiver sætter i rundspørgen ord på travlheden og konsekvenserne:

”Betingelserne er dårlige, fordi jeg føler, at jeg er utilstrækkelig. Mangler tid i de komplekse sager, idet jeg ofte bliver udfordret på tid til akutte underretninger, anbringelser og får en følelse af at brandslukke (…) Jeg er bagud med afgørelser, som ikke bliver skrevet til tiden, og børnefaglige undersøgelser, der ofte skrives med mindre kvalitet for at nå opgaven inde de fire måneder er gået. Jeg får ofte sager, hvor der intet er gjort i en og to måneder inden jeg får den, så forældre og børn samles op for sent (…) Personligt sover jeg dårligt, idet jeg flere gange om ugen vågner om natten og tankerne falder på mine sager.”

En anden socialrådgiver siger om økonomien:

”Det er enormt frustrerende, at det hele tiden er den kortsigtede økonomi, der styrer hele indsatsen. I stedet for at vælge det rigtige botilbud, så bliver det det billigste, og borgeren ender med at bo der i længere tid, fordi de ikke var lige så dygtige som dem, der var lidt dyrere eller havde den rigtige kompetence.”

Og en tredje socialrådgiver opsummerer: ”tidspres, kassetænkning og sagsbyrde påvirker kvaliteten på handicapområdet”.

Læs mere om rundspørgen her.