Socialrådgivernes arbejdsmiljø – ifølge Arbejdstilsynets overvågning

Arbejdstilsynet gennemfører hvert andet år en stor undersøgelse af lønmodtageres arbejdsmiljø.

Dansk Socialrådgiverforening har gennemgået data fra Arbejdstilsynets store spørgeskemaundersøgelse og samlet de vigtigste resultater i en særlig rapport.

Nogle af de vigtigste resultater er, at socialrådgiverne

  • Oplever stor arbejdsmængde og tidspres
  • Oplever høje følelsesmæssige krav
  • Oplever ikke at konflikter løses retfærdigt
  • Oplever chikane og trusler fra borgere
  • Er stressede og trætte
  • Tager smertestillende medicin
  • Har ikke mulighed for at udføre arbejdet i en tilfredsstillende kvalitet.

Læs hele rapporten på DS’ hjemmeside: Socialrådgivernes arbejdsmiljø – resultater fra Arbejdstilsynets ’National overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere (NOA-L) i 2021