Lavere sygefravær – men stressen er ikke forsvundet

I Københavns Kommune er socialrådgivernes sygefravær faldet med 33 procent på fem år. Men stressfaktorerne, som ligger bag en del af sygefraværet, er ikke forsvundet, understreger socialrådgivernes fællestillidsrepræsentant.

En mere åben kommunikation omkring sygemeldinger og et større fokus på sygefraværssamtaler har været stærkt medvirkende til nedbringelsen af de københavnske socialrådgiveres sygefravær. Det vurderer Rasmus Balslev, fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Københavns Kommunes socialforvaltning.

For selvom sygefraværet er faldet med en tredjedel, så er de stressfaktorer, der ofte ligger bag sygemeldingerne, stadig til stede, understreger han.

– Det er jo ikke sådan, at vores trivsel er katastrofalt lav. Men frustrationerne over det høje antal sager, manglende indflydelse på, hvordan man tilrettelægger sit arbejde, og topstyrede mål, er altså ikke forsvundet, selvom det er lykkedes at få nedbragt antallet af sygedage blandt socialrådgiverne, siger Rasmus Balslev.

Mere åbenhed om sygdom

Til gengæld har indsatsen givet en mere åben dialog om sygefraværet og årsagerne til det, også på ledelsesniveau, vurderer Rasmus Balslev. Blandt andet er der blevet sat fokus på at følge op på sygemeldingerne og afholde sygefraværssamtaler.

– Nogle medarbejdere var lidt beklemte ved at få en indkaldelse til samtale i forbindelse med en stressrelateret sygemelding, og jeg har et par gange været bisidder ved samtalerne. Men efterfølgende har de fleste været positive omkring det. Min erfaring er, at det gavner, at de får set ledelsen i øjnene og talt om, hvordan de kommer videre fra den situation, de er i, siger han.

Kommunen har også givet visse medarbejdere mulighed for at vende tilbage på nedsat tid med langsom optrapning af arbejdstiden.

Tydelige rammer skal give tryghed

Ved siden af den åbne dialog om sygefravær og trivsel, har Københavns Kommune også lavet andre indsatser. Det fortæller Anne Hare, HR-chef i Socialcenter København, Københavns Kommunes socialforvaltning. Blandt andet har man fokuseret på kompetenceudvikling og på at sikre et match mellem arbejdsopgaverne og socialrådgivernes faglige værktøjer. Desuden har kommunen forsøgt at tydeliggøre rammer og forventninger for arbejdsopgaverne.

– Det er vigtigt, at socialrådgiverne ved, hvad de skal kunne. Desuden har vi har lavet procedurer for, hvordan de kan løse opgaverne, og tydeliggjort, hvor de kan få vejledning. Der er stadig plads til et personligt skøn, men de har fået noget at støtte sig op ad. Vi har gjort en indsats for at snævre usikkerhederne ind, siger Anne Hare.


Har skåret fem dage af sygefraværet

De københavnske socialrådgivere har reduceret deres sygefravær med 33 procent, fra 16,9 dagsværk pr. medarbejder om året i 2007 til 11,4 dagsværk i 2012.

Sygefraværet for alle ansatte i kommunen er i samme periode faldet fra 16,5 dagsværk til 12,6 dagsværk – det er et fald på 24 procent.

Kilde: Københavns Kommune