Hvorfor er det, vigtigt at du har styr på dine medlemmer?

Det er af afgørende betydning, at du som TR hele tiden ved, hvem der er med i din klub - og hvem der eventuelt kunne blive medlem.

Du vil i den nærmeste fremtid af din konsulent blive bedt om at sende en opdateret liste med navnene på medlemmerne i klubben og mulige medlemmer. På den måde kan vi beregne organiseringsgraden, som er væsentlig viden for DS som organisation.

De opdaterede oplysninger vil tillige skulle bruges i forhold til:

  • Ansøgning om klub-tilskud i starten af det nye år. Se regelsæt her
  • Korrekt datagrundlag ift. OK24 og eventuelt udtag til konflikt.
  • Eventuelle påtænkte aktiviteter ift. klubben.

Tag fat din konsulent, hvis du har spørgsmål.