”Radikalisering sker i Danmark – ikke bare i Syrien”

Radikalisering af marginaliserede unge finder sted i deres nærområder i Danmark, lang tid før billetten til Syrien er købt. Derfor skal der mere fokus på forebyggelse, understreger sociolog Aydin Soei, som fokuserer på netop de unge i udsatte boligområder.

Aydin Soei, sociolog og forfatter til bøgerne ”Skyld” og ”Vrede unge mænd”, som sætter fokus på, hvorfor oplevelsen af modborgerskab er vokset, har arbejdet specifikt med, hvorfor unge mænd fra udsatte boligområder udvikler sig til ”modborgere” i stedet for medborgere og drømmer om at blive medlem af bander.

Han understreger over for fagbladet Socialrådgiveren, at det er den hjemlige forråelse af de unge, der kommer først, og ikke den udenlandske påvirkning.

– Der er en sammenhæng mellem kriminalitet og radikalisering. Det, som vi skal være bange for, er radikalisering i en sådan grad, hvor man gradvis bliver klar til at bruge vold – og her skal vi have fokus på unge mænd med risikoadfærd i udsatte boligområder.

Terrorpakke stikker folk blår i øjnene

Aydin Soei mener, at regeringen burde afsætte midler til at styrke muligheden for fritidsinteresser og eksempelvis lommepengeprojekter, hvor udsatte unge sikres et fritidsjob.

– Forskningen peger på, at det at have et fritidsjob har en positiv effekt på udsatte unges skolegang. Og det er ikke fordi, man terper bogstaver i Netto, men fordi fritidsjobbet giver selvværd.

Regeringens terrorpakke med fokus på sikkerhed og overvågning stikker folk blår i øjnene, mener han,

– Terrorpakken ville ikke have forhindret Omar i at blive terrorist. Mjølnerparken, hvor Omar boede, er klistret til med kameraer, men der er ingen ordentlige klubtilbud til de unge.

Nødvendigt med relevante klubtilbud

Derfor er det afgørende, at der afsættes ressourcer til det opsøgende og forebyggende arbejde, understreger Aydin Soei.

– Det kan være en stor udfordring for socialrådgivere at komme i dialog med kriminelle og kriminalitetstruede unge, for mange af de unge har stor mistillid til systemet. Derfor er det afgørende, at der er klubber – også for dem over 18 år – hvor socialrådgivere, uddannelsesvejledere og andre klubmedarbejdere møder disse unge og kan opbygge en relation, mener sociologen.

”De unge må ikke løslades til ingenting”

Samfundet gør sig selv en bjørnetjeneste ved at vente på, at de vrede unge dukker op og banker på hos socialkontoret. Indsatsen er nødt til at være opsøgende, mener sociologen.

– Man skal passe rigtig meget på med at sige, at det er samfundets skyld, og at det er synd for Omar, at han ikke fik hjælp, da han bankede på hos myndighederne for at bede om hjælp. Hans radikaliseringsproces og forråelse er jo startet for mange år siden. Men alligevel kunne man måske have fået fat i ham, hvis der havde været de rigtige ungdomstilbud.

Aydin Soei finder det uforståeligt, at drabsmanden Omar åbenbart bliver løsladt til ingenting.

– Ikke fordi det er synd for Omar, men hvorfor løber vi som samfund den risiko at løslade ham uden, at han har et simpelt botilbud og en plan for færdiggørelse af HF?

Læs hele interviewet med sociolog og forfatter Aydin Soei i Socialrådgiveren nummer 5, som udkommer 9. april