Venstres beskæftigelsesudspil løser på ingen måde udfordringerne

Venstres udspil til en ny beskæftigelsesindsats virker både virkelighedsfjern og historieløs. Sådan siger formand for Dansk Socialrådgiverforening Mads Bilstrup.

Venstre er netop kommet med et beskæftigelsesudspil, hvor de foreslår at lukke jobcentrene og spare tre mia. kroner. Udspillet peger på en række problemer, Venstre selv har været med til at skabe. Tilbage i 2007 var Venstre arkitekterne bag jobcentrene: en masse procesregler og stram styring, som skulle presse mennesker i job.

– Og så står det hen i det uvisse, hvad der skal komme i stedet, og hvor pengene skal komme fra. Bortset fra et forslag om privatisering, som vi tidligere har set slå fejl, siger formand for Dansk Socialrådgiverforening Mads Bilstrup.

Det er positivt, at Venstre har erkendt behovet for at nytænke beskæftigelsesindsatsen, mener han, men selvmodsigende, når de både vil mindre bureaukrati, større tillid og flere sanktioner. Til gengæld er Dansk Socialrådgiverforening enige i en mere skræddersyet indsats til borgere med store komplekse udfordringer.

Dansk Socialrådgiverforening har en række forslag til en nytænkning, der beror på tillid til både medarbejdernes faglige vurdering og sårbare borgeres ønske om forandring:

Helhedsorienteret indsats

Jobcentrene skal i langt højere grad indrettes efter virkeligheden. For størstedelen af de borgere, som kommer i jobcentrene, har flere og mere komplekse problemer end manglen på et job: psykisk eller fysisk sygdom, kaotisk barndom, mangel på uddannelse og kompetencer.
Derfor foreslår DS, at indsatsen bliver indrettet på en ny måde. En ny enhed for borgere på kontanthjælp og med truet arbejdsevne skal give langt bedre mulighed for en indsats på tværs af sundhed, social og beskæftigelse.

Plads til faglighed

Socialfaglighed skal have en større plads i beskæftigelsesindsatsen. Vi foreslår, at det kræver en socialfaglig uddannelse – som socialrådgiver eller socialformidler – at foretage vurderinger af en borgers arbejdsevne. Få ugers kursus er ikke nok. Det kræver både en bred socialfaglig viden og uddannelse løbende at vurdere arbejdsevnen og på den baggrund sammen med den enkelte borger planlægge det videre forløb.

Tid til socialt arbejde

DS foreslår, at man som socialfaglig medarbejder har ansvar for 20-40 borgere på kontanthjælpsområdet. Det er forudsætningen for at kunne forberede et møde med en borger, opbygge et godt samarbejde, følge tilstrækkeligt hurtigt op og koordinere med andre myndigheder. Desværre ser vi nogle steder, at medarbejdere har ansvar for langt, langt flere borgeres forløb. Konsekvensen er en ineffektiv, langsommelig sagsbehandling med lavere kvalitet.

Hør Mads Bilstrup debattere Venstres nye udspil i Radio4. Lyt med cirka 46 minutter inde i udsendelsen.