Vores faglighed – politikernes ansvar

Jobcentrene er igen under heftig beskydning. Nu foreslår fem partier i København, at kommunen helt nedlægger jobcentret. Læs socialrådgivernes formand Mads Bilstrups svar på kritikken.

Den seneste tid har Berlingske bragt en række artikler med kritik af Jobcenter København, og i sidste uge kom det frem, at fem partier i Københavns Borgerrepræsentation nu vil nedlægge jobcentrene og bygge noget nyt op. Dansk Socialrådgiverforening har længe efterlyst forbedringer af rammerne for socialrådgivernes arbejde, men det er useriøst at åbne debatten med slagord om at lukke jobcentrene, lyder det fra socialrådgivernes formand.

– Der er vist gået kommunalvalgkamp i den. Der er ingen tvivl om, at de vilkår, mange af medarbejderne i København arbejder under, ikke giver mulighed for at arbejde så grundigt og helhedsorienteret, vi som socialrådgivere altid gerne vil. Vi har mange ideer til, hvordan beskæftigelsesindsatsen kan blive bedre, herunder at sikre socialrådgiverne den tid og det faglige handlerum, der skal til for at inddrage den enkelte borger og finde de rette tilbud. Men en udmelding om bare at lukke det hele ned er helt useriøs, siger Mads Bilstrup.

Spredehagl

Udmeldingen fra de fem partier kommer oven på en række artikler i Berlingske, der blandt andet kritiserer jobcentret for ikke at henvise, og dermed pålægge jobparate ledige at tage konkrete job. Kritikken har fået Københavns beskæftigelsesborgmester, Cecilia Lonning-Skovgaard, til at fjerne den ansvarlige direktør for området, mens både Odense og Aalborg har forklaret, hvorfor henvisninger sjældent giver mening, da virksomhederne ikke efterspørger medarbejdere, som ikke ønsker at arbejde hos dem.

– Jeg ved ikke præcis, hvordan kommunerne hver især arbejder med henvisningsparagraffen, men jeg kan konstatere, at ledigheden i Danmark er historisk lav og fortsat falder – og at vi har klaret os relativt godt igennem corona-nedlukningerne. Det skyldes ikke mindst de mange dygtige socialrådgivere på landets jobcentre, som hver dag knokler for at hjælpe folk i arbejde, siger Mads Bilstrup og påpeger, at de store udfordringer med jobcentrene ligger i rammerne for arbejdet.

– Lige nu er kritikken af jobcentrene massiv, men også totalt ufokuseret og unuanceret. Det er ærgerligt, for det betyder, at vi diskuterer problemer, der ikke nødvendigvis findes, på bekostning af de reelle problemer med mangel på tid til hver enkelt borger, plads til faglighed og tilbud af høj kvalitet. Hvis politikerne virkelig vil forbedre indsatsen til de ledige, er det her, de skal tage fat, frem for at skyde med spredehagl mod jobcentrene, siger Mads Bilstrup.