Arbejdsmiljørepræsentantens rolle i coronavirus-tider

Arbejdsmiljørepræsentanten spiller en stor rolle i forebyggelse af coronasmitte. Det handler om kollegernes sundhed og sikkerhed – men også om trivsel i en vanskelig tid.

Du er dine kollegers talerør, og du skal i samarbejde med arbejdsmiljølederen forebygge problemer og risici med coronasmitte, og arbejde med at gøre det psykiske arbejdsmiljø så godt som muligt, selv om mange arbejder derhjemme.

  • Find på en måde, som du kan gøre dig synlig og tilgængelig på. For eksempel ved at sende en mail til alle dine kolleger og gøre opmærksom på, at du fortsat er fungerende arbejdsmiljørepræsentant og gerne hører om problemer, udfordringer og bekymringer. Vær med til at skabe tryghed om situationen for dine kolleger.
  • Hvis du er på en arbejdsplads, hvor kollegerne har møder med borgere eller indgår i nødberedskab, så skal I også forholde jer til, hvilke forholdsregler I skal tage i brug for at forbygge smitte, og hvordan kollegerne instrueres i disse forholdsregler. Vær særligt opmærksom på nyansatte kolleger.
  • Tip: Klip tekster fra dette nyhedsbrev/hjemmesiden ind i en mail, og send til dine kolleger. Men pas på med at overfodre dem med information.

I DS’ lukkede facebookgruppe for arbejdsmiljørepræsentanter er der mulighed for at udveksle ideer og erfaringer om arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Gruppen hedder ’Arbejdsmiljørepræsentanter i Dansk Socialrådgiverforening’.