TR-suppleant opfølgningsdag tirsdag den 20. april

Er jeg blevet den bedste TR-suppleant udgave af mig selv? Kom til TR-suppleant opfølgningsdag tirsdag den 20. april 2021 i Fredericia.

DS-RegionSyd har, som et ekstra tilbud til TR-suppleanter, der har været TR-suppleant i noget tid og har gennemført vores første TR-suppleant kursusdage, fået muligheden for at tilbyde dig at deltage i vores opfølgningsdag.

Fokus på dagen vil være på refleksion, sparring og handlemuligheder i forhold til din rolle som TR-suppleant.

Vi vil gå mere ind i detaljerne i vores overenskomst med særlig fokus på opgaver, som du skal håndtere og handle på som suppleant, eksempelvis omkring lønforhandling, lønindplacering ved ansættelser mv. Vi vil samtidig komme ind på hjælpen til det konkrete medlem, det kan eksempelvis være bisidderrollen og henvendelser fra medlemmer omkring arbejdsmiljø og samarbejde.

Du vil være med til at definere indholdet på dagen, så dialogen og sparring bliver relevant for dig.

Tilmeld dig her

Der ydes selvfølgelig frikøb for de timer din arbejdsplads skal undvære dig.

Vi glæder os til en spændende dag sammen med dig.

Med venlig hilsen
Dorthe Visby Augustesen og Keld Sparvath Sørensen