Opfølgningsdag for TR-suppleanter – Region Syd

1-dags opfølgning for TR-suppleanter, som har deltaget på "Kursusdag for nyvalgte TR-suppleanter".

Program: 
08.30 – 09.00: Ankomst og morgenmad
09.00 – 09.30: Velkommen og præsentation
09.30 – 10.40: Lønforhandling ved nyansættelser
10.40 – 10.55: Pause
10.55 – 12.00: Årlig lønforhandlinger
12.00 – 12.45: Frokost
12.45 – 13.00: Præsentation af case vi skal arbejde med i eftermiddag
13.00 – 13.30: Gruppearbejde omkring Yrsas brev
13.30 – 13.40: Pause
13.40 – 14.45: Case arbejde omkring sygefraværssamtalen
14.50 – 15.00: Tak for i dag   


Er jeg blevet den bedste TR-suppleant udgave af mig selv?

DS-Region Syd har, som et ekstra tilbud til TR-suppleanter, fået muligheden for at tilbyde dig, der har været TR-suppleant i noget tid og har gennemført vores første TR-suppleant kursusdage, muligheden for at deltage i vores opfølgningsdag.

Fokus på dagen vil være på refleksion, sparring og handlemuligheder i forhold til din rolle som TR-suppleant.

Vi vil gå mere ind i detaljerne i vores overenskomst, med særlig fokus på opgaver, som du skal håndtere og handle på som suppleant, eksempelvis omkring lønforhandling, lønindplacering ved ansættelser mv. Vi vil samtidig komme ind på hjælpen til det konkrete medlem, hvilket eksempelvis kan være bisidderrollen, henvendelser fra medlemmer omkring arbejdsmiljø og samarbejde.

Du vil være medskabende til at definere indholdet på dagen, således at dialogen og sparring bliver relevant for dig.

Der ydes selvfølgelig frikøb for de timer din arbejdsplads skal undvære dig.

 

Vi glæder os til en spændende dag sammen med dig.

Med venlig hilsen

Dorthe Visby Augustesen og Keld Sparvath Sørensen