Nu rykker ekspertholdet til Esbjerg

For knap en måned siden besluttede socialministeren at sende et eksperthold fra Ankestyrelsen til Esbjerg efter oplysninger om, at kommunen ikke havde reageret på flere underretninger om misbrug af børn. Arbejdet begynder i morgen.

Socialrådgiverne i Esbjerg Kommune hilste nyheden om et særligt eksperthold fra Ankestyrelsen velkomment, da socialminister Karen Hækkerup (S) meldte den ud. Men samtidig efterlyste tillidsrepræsentant Lars Raymond Jensen  hurtig handling for at lette presset på kommunens socialrådgivere.

– Ingen ved, hvornår der kommer til at ske noget, eller hvad der konkret vil blive kigget efter. Så jo længere tid, der går uden afklaring, jo mere stiger presset på de ansatte. Så lad os få ekspertholdet her over og få alt på bordet. Alle vil gerne kunne se frem og komme videre, sagde han den 3. maj.

Den handling kommer nu. I morgen mødes Ankestyrelsens eksperter nemlig med Esbjerg Kommune.

Ministerens reaktion kom på baggrund af afsløringer af, at Esbjerg Kommune gennem en periode på to og et halvt år fik fem underretninger om misbrug uden at reagere i sagen om den nu 41-årige ”Esbjerg-mands” seksuelle overgreb mod børn.

Det vil eksperterne undersøge

Konkret består Ankestyrelsens undersøgelse ifølge Socialministeriet af tre dele:

  • Esbjerg Kommune vil blive bedt om at udarbejde en oversigt over alle verserende børnesager. Ankestyrelsen vil på baggrund af listen udarbejde en kvantitativ analyse af disse sager med fokus på, hvordan kommunen benytter sig af forskellige foranstaltningstyper, og i hvilket omfang kommunen udarbejder for eksempel  børnefaglige undersøgelser.
  • Ankestyrelsen foretager en særlig gennemgang af 100 sager af en vis kompleksitet, hvor Ankestyrelsen vil vurdere, hvorvidt sagsforløbet og afgørelser i sagen er i overensstemmelse med regler og praksis. Gennemgangen foretages ved, at kommunen sender samtlige sagsakter i de 100 sager til Ankestyrelsen, som vurderer sagerne.
  • Der vil være særligt fokus på børnefaglige undersøgelser, forældrekompetenceundersøgelser, håndtering af underretninger, vurdering af anbringelsesgrundlag, kriterier for afgørelser uden samtykke, tidsfrister, inddragelse (børnesamtale, forældresamarbejde, samtykke), anvendelse af børnesagkyndig ekspertise i sagsbehandlingen og sikring af om beslutninger effektueres.

Undersøgelsen vil blive suppleret med en kortlægning af kommunens organisering på børneområdet.

Kortlægningen vil også fokusere på kommunens arbejdsgange for modtagelse og håndtering af underretninger samt videre sagsforløb.

Arbejdet afsluttes i oktober.