Persondataforordning på statens område

Som TR har du ret og krav på de nødvendige oplysninger til at kunne varetage hvervet som TR. Med den nye persondataforordning kan du – måske - opleve, at arbejdsgiver er blevet mere tilbageholdende.

Som følge af den nye persondataforordning arbejdes der på højtryk på snart sagt alle arbejdspladser og organisationer i Danmark for at få indrettet sig på en måde, så reglerne overholdes.

Det sker selvsagt også på socialrådgiverarbejdspladser i såvel staten som kommuner og regioner. I DS er vi blevet bekendt med, at visse arbejdsgivere er blevet så forskrækket over den nye persondataforordning, at oplysninger, du som TR tidligere fik uden problemer, nu ikke altid kommer frem lige så let.

Hvis I på jeres arbejdspladser oplever, at I eksempelvis med henvisning til persondataforordningen ikke bliver orienteret i forbindelse med en afskedigelse af medlem, eller får relevante oplysning i forbindelse med nyansættelser eller lønforhandlinger, så hører vi meget gerne om det.

Men vi vil også opfordre jer til at tage spørgsmålet op med arbejdsgiver. Spørg gerne hvorfor I ikke får relevante oplysninger, hvad baggrunden er for det, hvorfor der evt. er sket en ændring i, hvad I plejer at gøre, hvornår denne ændring er sket og med hvilken hjemmel.

Mere generelt kan vi oplyse, at Justitsministeriet/Datatilsynet arbejder på en vejledning om den nye persondataforordning – men der udestår endnu konkrete meldinger. DS vil i nyhedsbrevene holde jer orienteret.