Nøglen til en god start for nye medarbejdere

Mange offentlige arbejdspladser oplever udfordringer med at rekruttere og fastholde den nye generation af medarbejdere. Derfor inviterer Kommunernes Landsforening og Dansk Socialrådgiverforening til webinar for at dele de gode erfaringer fra et projekt om en bedre start til nyuddannede socialrådgivere.

Enhver leder og arbejdsplads ved, at det koster mange ressourcer og kan skabe uro, hvis der er stor udskiftning blandt medarbejderne. Vi ved også, at medarbejdere, der har fået en god introduktion til arbejdspladsen og oplæring i arbejdsopgaverne, bliver længere i organisationen og hurtigere føler sig fagligt kompetente. En god onboarding er altså første skridt til fastholdelse.

Derfor har Dansk Socialrådgiverforening sammen med KL og Københavns Professionshøjskole gennemført projektet ”Nøglen til en god start”. Målet har været at understøtte arbejdspladser i at skabe en god start for nyuddannede socialrådgivere ved hjælp af introduktions- og mentorordninger. Desuden skulle projektet bidrage til bedre fastholdelse af nyuddannede socialrådgivere, udvikle og styrke den faglige kvalitet i arbejdet samt løfte arbejdsmiljøet på kommunale arbejdspladser.

Webinar med resultaterne af projektet

De gode erfaringer fra projektet formidles på et gratis webinar, hvor du bl.a. kan høre om:

  • Konkrete erfaringer fra arbejdspladser, der har deltaget i projektet
  • Redskaber til at genstarte jeres onboardingsproces
  • Viden om den nye generation af medarbejdere, der er på vej ud på arbejdsmarkedet
  • Inspiration til nytænkning af mentorrollen
  • Reflektionsspørgsmål I selv kan bruge til at nytænke jeres eget onboardingsforløb på arbejdspladsen

Webinaret finder sted den 12. maj 2023 kl. 9.00-10.00.

Se det sammen og arbejd videre

Hvis I som arbejdsplads vil udvikle bedre onboardingforløb for nye medarbejdere, kan det anbefales, at I ser webinaret sammen og arbejder med reflektionsspørgsmålene bagefter som en god start på processen og den videre brug af redskaberne. Vi anbefaler, at I sætter to timer af efter webinaret til at arbejde videre med reflektionsspørgsmålene sammen.

» Meld dig til webinaret her