Integration: Kun 11 procent i job efter virksomhedspraktik

Flygtninge skal i job fra dag ét, lyder det fra politikerne. Ekspert advarer imod at tro, at virksomhedspraktik pr. automatik fører til job. Det kræver stærkt fokus på reelle jobåbninger. DS opfordrer regering til at tage ansvar for at finde flere jobåbninger.

I forhold til den politiske udmelding om, at flygtningene skal i job fra dag ét, advarer ekspert imod at tro, at virksomhedspraktik nærmest pr. automatik fører til job. Faktisk er det kun 11 procent af de flygtninge og indvandrere, der kommer i virksomhedspraktik, som også får job efter deres virksomhedspraktik.

– Virksomhedspraktik er ikke et vidundermiddel. Det er som om at man tror, at virksomhedspraktik i sig selv er et værktøj, der fører til succes. Men det gør det ikke, med mindre vi er meget målrettede og ved præcis, hvilke brancher og virksomheder på det lokale arbejdsmarked, der kunne være en reel jobindgang for flygtninge og indvandrere. Og ved vi det og sætter et forløb i gang – med fokus på opkvalificering – i de virksomheder, så kan vi se, at det virker, siger Lars Larsen, der som partner i rådgivnings- og analyseinstituttet LG Insight har været med til at rådgive kommunerne om integration i de seneste 15 år.

Han henviser til de meget omtalte branchepakker, der er integrationsforløb, som har fokus på opkvalificering, og som LG Insight pt. er ved at rådgive 15 kommuner om. Branchepakkerne har rådgivnings- og analysefirmaet udarbejdet i samarbejde med Vejle Kommune, hvor cirka 34 procent af flygtningene kan forsørge sig selv inden den treårige integrationsperiode udløber.

DS: Politikerne har ansvar for at finde flere jobåbninger

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau påpeger, at hvis det for regeringen er en topprioritet at få flygtninge ”i job fra dag ét”, bør politikerne tage ansvar for at skaffe flere jobåbninger til flygtninge.

– Virkeligheden er, at mange flygtninge gerne vil arbejde, og at vi fra socialrådgivernes side forsøger at skaffe virksomhedspraktikker i et væk. Men når det kommer til ordinære stillinger, så er der ikke mange af dem. Og det er vigtigt, at politikerne husker, at det ikke kun er flygtninge, der gerne vil have et job. Der er et par hundrede tusinde ledige, der også mangler et job.

Læs tema om integration i Socialrådgiveren 3/2016

Fakta om branche-pakker
Branchepakker er et integrationsforløb, som skal gøre flygtninge parate til hurtigt at få arbejde i udvalgte brancher, hvor jobmulighederne er særlig gode.
Et forløb ser typisk sådan ud:

  • Introduktionsforløb – fælles otte ugers introduktionskursus, hvor flygtningene introduceres til branchepakkerne, og hvor borgerne kompetenceudvikles personligt og fagligt. På introduktionsforløbet afdækkes flygtningenes ressourcer, og flygtningene vælger branchepakke.
  • Et ”snuse”-virksomhedsforløb, der består af korterevarende praktikophold på virksomheder, hvor flygtningens valg af branche ”virkelighedstestes”.
  • Første virksomhedsforløb: I første forløb trænes og grundlægges nogle almene basiskompetencer inden for brancheområdet. Det omfatter både faglige, sproglige og personlige kompetencer.
  • Andet virksomhedsforløb: I andet virksomhedsforløb trænes og grundlægges tekniske kvalifikationer inden for branchen, bl.a. gennem deltagelse i arbejdsmarkedsfaglige uddannelser.
  • Tredje virksomhedsforløb: I tredje virksomhedsforløb vedligeholdes kompetencer, og flygtningen placeres strategisk (geografisk og i delbrancher), hvor der er mange jobåbninger.

Kilde: LG Insight