Det bør du vide om coronavirus som socialrådgiver

Hvis du bliver sat i karantæne på grund af smittefare, får du som kommunalt og regionalt ansat løn under karantænen. Er du privatansat bør du kunne få løn eller sygedagpenge. Læs mere om, hvordan du som lønmodtager skal forholde dig, hvis din hverdag pludselig bliver påvirket af coronavirus.

Hvordan skal du forholde dig som lønmodtager i forbindelse med coronavirus? Får du løn under karantæne? Kan du nægte at gå på arbejde af frygt for at blive smittet?  Det er spørgsmål, som aktualiseres af, at Sundhedsstyrelsen har udsendte nye anbefalinger og krav:

  • Sundhedsstyrelsen anbefaler, at personer, der siden 2. marts er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder, holder sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten.
  • Det er et krav, at alt personale på sundheds- og ældreområdet, som har direkte kontakt til borgere og patienter, skal blive hjemme i to uger efter, at de er udrejst fra et af de særlige risikoområder.

Hvis du mener, du er omfattet af Sundhedsstyrelsens krav om karantæne skal du kontakte din arbejdsgiver straks.

Læs mere om de særlige risikoområder

Får jeg løn under karantæne?

Er du kommunalt, region eller statsansat ansat, er svaret ja.

Hvis du er omfattet af Sundhedsstyrelsens anbefaling eller krav, skal du som udgangspunkt arbejde hjemmefra, og er det ikke muligt, er du stadig berettiget til din sædvanlige løn.

Er du privat ansat er svaret mere uklart. At være sat i karantæne af sundhedsmyndighederne betragtes som force majeure, ligesom hvis du er forhindret i at komme på arbejde på grund af snestorm. Det betyder, at du ikke kan blive fyret, men også at du som udgangspunkt ikke har ret til løn.

Chefjurist i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) forklarer:

– En medarbejder er under normale omstændigheder kun berettiget til løn under fravær, hvis vedkommende er syg. Men det er medarbejderen jo ikke nødvendigvis, hvis han eller hun ”blot” er i karantæne. Her vil jeg dog mene, at hvis myndighederne vurderer, at du er i risiko for at være syg, og derfor sætter dig i karantæne, så bør du også have løn eller sygedagpenge, men det er usikkert, hvordan man skal se på karantæne, som er til for at forebygge smitte.

Hvis jeg bliver smittet med coronavirus?

Er du selv smittet og syg sker sygemelding efter de almindelige regler. Du skal også oplyse arbejdspladsen om, at du er smittet med coronavirus.

Skal jeg arbejde under en karantæne?

Er du kommunalt ansat, er det KL´s opfattelse, at din arbejdsgiver bør pålægge dig at arbejde hjemmefra, såfremt det er muligt, og du ikke er syg.

For regionalt ansatte vurderer Danske Regioner, at de fleste ikke vil kunne arbejde hjemmefra, men understreger, at i det omfang, det er muligt, og hvis medarbejderen ikke er syg, bør medarbejderen, efter konkret aftale med arbejdspladsen, udføre arbejdet fra hjemmet.

For statsansatte lyder udmeldingen fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (Staten), at arbejdsgiver kan pålægge medarbejderne at arbejde hjemmefra, hvis det er muligt for medarbejderen.

For privatansatte er meldingen nogenlunde den samme, fortæller Peter Nisbeth, chefjurist i FH.

– Hvis du ikke kan møde på arbejde, skal du i videst muligt omfang stå til rådighed for at udføre så meget som muligt af dit arbejde hjemmefra.

Må jeg tage på ferie i risikoområder?

Hvis du mod Sundhedsstyrelsens anvisninger tager på ferie i et område, hvor der er smittefare, bringer du dig selv i risiko for, at det kan blive opfattet som misligholdelse af dit ansættelsesforhold. Derfor er det vigtigt at du følger Sundhedsstyrelsens anvisninger.

Borgernes smittefare – hvad gør jeg?

Hvis du har været i tæt kontakt med borgere, som fornylig er vendt hjem fra risikoområder, bør du straks tage kontakt til din arbejdsgiver.

Hvad sker der, hvis jeg nægter at gå på arbejde af frygt for coronavirus?

Du bør gå i dialog med din arbejdsgiver om eventuel smittefare på din arbejdsplads. Der skal nemlig være en reel risiko for, at din sikkerhed, sundhed og integritet er truet. Ulovlig udeblivelse kan i værste fald ende med bortvisning. Du skal derfor altid gå til din arbejdsgiver, hvis du bliver opmærksom på at kollegaer, borgere eller samarbejdspartnere er i risikogruppen, og du har været i tæt kontakt med dem og derfor også selv er udsat for risiko.

Vi følger udmeldinger fra myndighederne og opdaterer løbende informationerne om, hvordan du skal forholde dig som lønmodtager i forbindelse med coronavirus.


Hvad er symptomerne?

Hvis du bliver syg med feber, hoste eller vejrtrækningsbesvær og indenfor de sidste 14 dage har været i et land med coronavirus-smittespredning, eller hvis du har været i tæt kontakt med en person med coronavirus, så ring til lægen. Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre.

Læs mere på sundhedsstyrelsens hjemmeside