DS hjælper socialrådgivere i de nye FGU-institutioner

Socialrådgivere i de nye FGU-institutioner skal kontakte DS for individuelle aftaler om pensionsbetaling.

I oktober 2017 indgik den daværende regering en bred politisk aftale om en reform af det forberedende uddannelsesområde. Aftalen betød, at de forskellige forberedende tilbud blev lagt sammen i en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Med aftalen følger 27 nye FGU-institutioner, som nu har set dagens lys. Det betyder også, at en række socialrådgivere er blevet overdraget til de nye institutioner.

Kontakt DS for aftale

Er du blevet virksomhedsoverdraget fra en kommune til en af de nye FGU-institutioner, skal du være opmærksom på, at du ansættes på en overenskomst indgået af Uddannelsesforbundet.

Det betyder, at løn- og ansættelsesvilkår følger af denne overenskomst, og du har ikke automatisk ret til at fortsætte din pensionsindbetaling i PKA. Hvis du ønsker at fortsætte pensionsindbetalingen i PKA, skal du hurtigst muligt rette henvendelse til DS, så kan vi forsøge at indgå en individuel aftale.

Du er også velkommen til at henvende dig med andre spørgsmål til ansættelsen i FGU.

Kontakt DS’ konsulent, Gunda Herlufsen

FAKTA:

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er et uddannelsestilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse og som heller ikke er i beskæftigelse.

Målet er at give de unge kompetencer og motivation til at begynde en ungdomsuddannelse eller et job. Alle forløb tilpasses individuelt og kan justeres undervejs, så de unge får de bedste forudsætninger for at få deres fremtidsdrømme opfyldt i forhold til uddannelse og job.

Kilde: Undervisningsministeriet