Socialrådgivere får sygefravær til at falde

Beskæftigelsesministeriets projekt TTA - Tilbage Til Arbejdet - viser, at tværfagligt samarbejde med kommunale sagsbehandlere som koordinatorer får sygefraværet til at falde dramatisk og sparer det offentlige store beløb.

Kommunerne kan spare millioner af kroner på sygedagpenge, og sygefraværet kan falde med op til 2,6 uger om året. Det viser en evaluering af projekt TTA , som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø under Beskæftigelsesministeriet har kørt i 22 kommuner siden 2010.

– Projektets tydelige hovedkonklusion bekræfter det, vi hele tiden har vidst. En tidlig, tværfaglig indsats og en koordinerende sagsbehandler er vejen frem på sygedagpengeområdet, siger formand for Dansk Socialrådgiverforening, Majbrit Berlau.

Kernen i projektet har været nye tværfaglige enheder i de kommunale jobcentre. Koordinator i hver enkelt sag har været en fast og erfaren sagsbehandler, der med ved bordet har haft de relevante fagfolk – psykolog, fysioterapeut, psykiater, og arbejds-, social- eller almenmediciner – til at afklare den sygemeldtes ressourcer og fastlægge individuelle planer for hans eller hendes tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Ujævnt resultat

I løbet af projektets toårige periode har cirka 13.000 sygemeldte med et kompliceret sygeforløb fået en tværfaglig og koordineret indsats. I en enkelt af de 22 kommuner – København – er det lykkedes at nedbringe sygefraværet med godt fem uger, mens andre kommuner ikke har fået de store resultater ud af at være med. Netop det ujævne resultat er en anden hovedkonklusion af evalueringen, mener Majbrit Berlau.

– Hvis en ny indsats ikke er ordentligt implementeret, så udebliver de gode resultater. Den pointe kan vi godt tage med over på førtidspensionsområdet, hvor vi står over for en stor reform, der får meget kort tid til at blive implementeret. Uden ordentlig tid, ingen kvalitet, siger Majbrit Berlau.

TTA-projektets konklusioner blev fremlagt på en konference den 10. december i København. Og Dansk Socialrådgiverforening gik fra konferencen med den helt klare overbevisning, at hvis kommunerne tager projektets resultater til sig, så er det en ”win-win-situation”.

– Der sidder tusindvis af medarbejdere i kommunerne, der ønsker at arbejde med en tidlig, tværfaglig indsats, hvor borgerne oplever et bedre forløb, siger Majbrit Berlau.