Oplæg og dialog om investeringstilgangen på det sociale voksenområde

Må DS komme på besøg på din arbejdsplads med oplæg og dialog om investeringstilgangen på det sociale voksenområde?

Vi har i DS et stærkt ønske om at få kommunerne til at fokusere på og styrke indsatsen for udsatte voksne, og i de seneste to år har en ressourcegruppe i DS arbejdet på lige netop det – at udbrede investeringstilgangen til det sociale voksenområde.

DS har i samarbejde med medlemmer, faggrupper og andre gode kræfter arbejdet med at udvikle og beskrive en investeringstilgang på det sociale voksenområde. Der er udgivet en rapport med beskrivelse af investeringstilgangen, eksempler fra kommuner samt anbefalinger til at fremme kommunernes investeringer på voksenområdet: Socialraadgiverne.dk/investeringer-paa-det-sociale-voksenomraade.

Vi har afholdt et regionalt fyraftensmøde, men nu er det tid til at besøge arbejdspladser i Region Syd, som er i gang med eller søger inspiration til ændringer af nuværende praksis. Vi anbefaler, at tillidsvalgte, ledere og medarbejdere deltager.

Birthe Poulsen og Mie Vode Moll, som sidder i Ressourcegruppen og Regionsbestyrelsen i Syd, er klar til at besøge kommuner på følgende dage:

Onsdag d. 4. december
Torsdag d. 5. december
Tirsdag d. 10. december

Kontakt mie.vode.moll@svendborg.dk og/eller bpo@socialstyrelsen.dk for aftale og individuel tilrettelæggelse.