Corona tiltag i Kalundborg Jobcenter – Et stærkere MED-samarbejde

Læs om, hvordan udfordringerne for Kalundborg Jobcenter under nedlukningen har ført til et stærkere MED-samarbejde og virtuelt motions-fællesskab, kaffeklub, fællesfrokost og gåture.

Da landet lukkede ned 12. marts 2020 og beskæftigelsesindsatsen blev suspenderet, blev jobcenterverden et helt nyt sted at jobbe i.

Vi har i Kalundborg jobcenter før Corona perioden haft åben-dør-politik, men det er svært at praktisere fra sin hjemmeadresse. Omstændighederne medførte, at dialogen med ledelsen foregik på mail, og oplevelsen var, at kommunikationen bliver sværere, særligt når man ikke har et ansigt at tolke ud fra. Der skete derfor til en del misforståelser, og konfliktniveauet blev lettere forhøjet imellem medarbejder-siden og ledelsen.

Heldigvis kom der noget nyt og bedre ud af misforståelserne.

Vi satte gang i hyppigere møder i MED-udvalget, og dagsordenen var kort, men meget klar: Corona-drøftelser. Møder holdes fast hver 14 dag, og eventuelt ved aktuelt behov.

På møderne har vi blandt andet inspireret hinanden til gode sociale oplevelser på tværs af teams. Det har ført til oprettelsen af motions-fællesskab, kaffeklub, fællesfrokost, gåture – alt sammen virtuelt over Teams. Også ”Ugen der gak” – hvor sjove personlige oplevelser deles, eller der gættes sjove ting om hinanden – har hjulpet til med at skabe og vedligeholde gode kollegiale relationer.

Derudover har der til gruppemøder/afdelingsmøde været Kahoot (online quiz) med forskellige temaer. Og alle ledere har haft ”en-til-en”-samtaler med deres medarbejdere for at imødekomme den enkeltes individuelle behov i denne særlige tid.

I DS-klubben har vi desuden holdt flere klubmøder virtuelt, og det har åbnet for en anden form for dialog, da der har været væsentligt flere, der har kunnet deltage i møderne.

Det har været en fælles indsats fra leder, AMiR samt TR at få folk til at holde fokus på den gode sociale kapital. Vi håber, at dette kan inspirere andre til at styrke MED-samarbejdet og holde fast i gode sociale relationer – også virtuelt.

Henriette Heneberg Hansen
FTR, Kalundborg Kommune