Mindre arbejdspres og større fagligt handlerum: Her er målene for socialrådgivernes arbejdsmiljø

Hovedbestyrelsen i Dansk Socialrådgiverforening har netop vedtaget en række mål for socialrådgivernes arbejdsmiljø. Nu er det op til os alle sammen i fællesskab at arbejde hen imod målene, lyder det fra næstformand Ditte Brøndum.

Hver tredje socialrådgiver er stresset, og hver femte socialrådgiver oplever, at de ikke kan levere kvalitet i arbejdet. På mange punkter er socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø væsentligt dårligere end lønmodtagernes arbejdsmiljø generelt. Derfor vedtog Dansk Socialrådgiverforenings højeste myndighed, Repræsentantskabsmødet, i november 2018, at arbejdet med socialrådgivernes arbejdsmiljø skal have allerhøjeste prioritet de næste to år.

Men hvad kan og skal vi som fagforening konkret gøre for at forbedre socialrådgivernes arbejdsmiljø? Det er DS’ hovedbestyrelse i gang med at finde ud af, og første skridt på den vej er, at hovedbestyrelsen nu har vedtaget to overordnede formål med arbejdsmiljøindsatsen og seks delmål.

– Det er afgørende for hovedbestyrelsen, at vi prioriterer indsatsen på en måde, så den bliver meningsfuld, får gennemslagskraft og kan mærkes på arbejdspladserne. Det er dog ikke helt ligetil, da problemerne er massive og ikke kan løses med et fingerknips, derfor har vi været i tænkeboks omkring, hvilke konkrete mål vi skal sætte for DS’ indsats på arbejdsmiljøområde, siger næstformand Ditte Brøndum.

Alle skal i arbejdstøjet

Overordnet set er formålet med arbejdsmiljøindsatsen, at socialrådgivernes arbejdspres skal nedbringes og at det faglige handlerum skal styrkes.

– Dansk Socialrådgiverforening vil gøre alt for, at ingen skal sidde alene med et dårligt arbejdsmiljø, at alle får redskaber til at kunne gøre noget ved problemerne, og at der politisk arbejdes for, at rammerne er i orden for, at socialrådgiverne kan få lov at udfolde deres faglighed, siger Ditte Brøndum.

Bandt andet skal arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter rustes til at sætte spot på arbejdsmiljøproblemerne, og ledernes mulighed for at få og skabe et godt arbejdsmiljø skal styrkes.

– Men der er brug for, at alle hjælper til og tager ansvar. Vi valgte og ansatte i DS ville gerne kunne trylle problemerne væk for medlemmerne, men kun hvis vi handler sammen, kan vi gøre noget ved problemerne, siger Ditte Brøndum.

Det er afgørende, at vi sætter fokus på, hvordan vi får styrket vores handlekraft ude på arbejdspladserne, mener Ditte Brøndum.

– Men det handler også om, at vi som fællesskab får taget hånd om problemer med arbejdsmiljøet, før de får lov til at vokse sig store, siger hun.

Ud over de to overordnede formål med at styrke socialrådgivernes faglige handlerum og nedbringe socialrådgivernes arbejdspres har DS’ hovedbestyrelse vedtaget seks mål, som skal konkretiseres endnu mere. Ditte Brøndum opfordrer til, at man på alle arbejdspladser drøfter målene og diskuterer, hvilke af dem, der især giver mening at arbejde med i klubben og på den enkelte arbejdsplads.

Flere faglige succeser

1. mål: Flere arbejdspladser skal udvikle organiseringen af det sociale arbejde, herunder arbejdsmiljøet og fagligheden, med afsæt i investeringstilgangen.

Socialrådgivernes arbejde skal organiseres på en måde, der understøtter sammenhængen imellem socialrådgivernes faglighed, mulighederne for faglige succeser, det gode arbejdsmiljø og kvaliteten i opgaveløsningen.

Mere fælles faglig refleksion

2. mål: Flere arbejdspladser skal anvende metoder til fælles faglig refleksion og nye samarbejdsformer for at modvirke, at socialrådgiverne sidde alene med deres opgaver.

Socialrådgiverne skal kunne drøfte og udvikle deres fælles faglige indsats med kolleger og deres ledelse, sådan at samarbejdet om kerneopgaven styrkes og den faglige kvalitet sikres.

Mere efteruddannelse

3. mål: Medlemmernes mulighed for at deltage i kompetenceudvikling og efter/videreuddannelse skal øges.

Socialrådgivernes faglige niveau, viden og kompetencer skal være højt, og derfor skal den formelle efter/videreuddannelse prioriteres, så socialrådgivere ikke oplever – som mange gør i dag – at det er svært at få bevilget og afsat tid til efteruddannelse.

Mindre arbejdspres og stress

4. mål: DS-klubber skal arbejde med at få og realisere ideer til at nedbringe arbejdspres og stress.

Socialrådgivernes arbejdspres og stress skal nedbringes, sådan at sygdom på grund af det psykiske arbejdsmiljø undgås og at der kan blive mere tid til det borgerrettede arbejde.

Mere trivsel og kollegaskab

5. mål: DS-klubber skal arbejde med at få og realisere ideer til at styrke trivslen, kollegialiteten og hjælpsomheden.

Når den sociale støtte på arbejdspladsen svigter, så er risikoen for stress større. Derfor skal socialrådgivernes trivsel styrkes, blandt andet ved at støtte det kollegiale fællesskab, forbedre modtagelsen af nye kolleger og gennem opmærksomhed på vigtigheden af gensidig anerkendelse.

Bedre fastholdelse af syge

6. mål: DS skal arbejde for, at medlemmer, der er blevet syge på grund af arbejdsmiljøet, i højere grad fastholdes på arbejdspladsen/arbejdsmarkedet.

Mange medlemmer er i risiko for at blive afskediget, hvis de har langvarigt sygefravær, derfor er det vigtigt at tænke fastholdelse gennem aktive sygdomsforebyggende indsatser på arbejdspladserne.

» Læs rapporten om socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø lavet af COWI for Dansk Socialrådgiverforening.

» Læs hvordan I forebygger stress i fællesskab på arbejdspladsen.