Tak for jeres input til OK21

Løn, pension og arbejdsmiljø er gennemgående temaer i de tilbagemeldinger, som socialrådgiverne er kommet med indtil videre. Tak for jeres input, det giver et rigtig stærkt mandat at forhandle ud fra, lyder det fra Mads Bilstrup.

På over hundrede arbejdspladser har socialrådgiverne holdt klubmøder, spillet OK21-spillet og blevet enige om, hvilke temaer det er vigtigst for dem, at Dansk Socialrådgiverforening prioriterer i de kommende overenskomstforhandlinger.

– Tusind tak for jeres input. Det er fantastisk, at så mange socialrådgivere har deltaget i debatten, selvom vi på grund af Corona har haft så kort tid til at indsamle kravene i år. Det giver et rigtig stærkt mandat at forhandle ud fra, siger Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Løn, pension og arbejdsmiljø har været gennemgående temaer ved tidligere overenskomstforhandlinger, og de tre temaer går også igen i de tilbagemeldinger, som Dansk Socialrådgiverforening har fået fra klubberne indtil videre.

– Corona-krisen har gjort den økonomiske situation meget usikker, og det er aldrig godt for os lønmodtagere at forhandle løn i en sådan situation. Dels fordi de offentlige arbejdsgiveres reaktion på usikkerheden vil være at holde på pengene, og dels fordi befolkningen næppe vil bakke op om høje lønkrav til offentligt ansatte, når privatansatte er blevet fyret på stribe. Det er ikke en ønskesituation. Alligevel vil vi selvfølgelig kæmpe benhårdt for at få det bedst mulige resultat i hus til socialrådgiverne, understreger Mads Bilstrup.

Næste skridt er, at DS’ forhandlingsdelegation behandler medlemmernes input, herefter beslutter hovedbestyrelsen DS’ krav til overenskomstforhandlingerne, som for alvor går i gang til december.

Når der ligger et forslag til en ny overenskomst, skal socialrådgiverne stemme om den. Her er det vigtigt, at dine kontaktoplysninger er korrekte i medlemssystemet, så du kan tilsendt link til afstemningen.

Hvad kommer der til at ske nu?

7. og 14. oktober

DS’ forhandlingsdelegation behandler medlemmernes krav.

19. – 20. oktober

DS’ hovedbestyrelse behandler og godkender kravene.

23. oktober

DS’ forslag til generelle krav indsendes til OAO (Offentligt Ansattes Organisationer), som er DS’ forhandlingsfællesskab sammen med blandt andre HK, Socialpædagogerne og Teknisk Landsforbund.

9. november

OAO sender de generelle krav til Forhandlingsfællesskabet, hvor alle organisationer på det offentlige område er repræsenteret.

10. december

De generelle krav behandles sammen med de andre organisationers krav i Forhandlingsfællesskabets bestyrelse.

14.-20. december

Forhandlingsfællesskabets repræsentantskab godkender de generelle krav. Både de generelle krav og DS’ specielle krav udveksles med arbejdsgiverne.

December 2020 – januar 2021

Forhandlinger mellem Forhandlingsfællesskabet og arbejdsgiverne. Forhandlinger mellem DS og arbejdsgiverne om de specielle krav.

Februar 2021

Afsluttende forhandling. Indgåelse af generelle forlig og DS-forlig.

Marts – april 2021

Urafstemning om overenskomsten.