Lønstigninger pr. 1. april for kommunalt og regionalt ansatte

Som en del af OK21-forliget stiger en række kommunalt og regionalt ansatte socialrådgivere i grundløn og pension pr. 1. april 2022. Løn- og pensionsstigningerne er et resultat af DS’ aftaler, og dette kan ikke fremhæves ofte nok.

Et par udvalgte eksempler på lønstigningerne:

  • Socialrådgivere i kommunerne på grundløn 31 + 2.000 hæves til grundløn 32, hvilket svarer til 2.666,19 kr. årligt i aktuelle penge.
  • Socialrådgivere i kommunerne på grundløn 41 + 3.900 og grundløn 46 + 12.700 samt ledere på grundløn 47 + 7.700 hæves alle med 2.000 kr. årligt, hvilket svarer til 2.913,87 kr. i aktuelle penge.
  • Ledere i regionerne på grundløn 47 + 3.629 hæves med 6.071 kr. årligt, hvilket svarer til 6.462,42 kr. årligt i aktuelle penge.

» Samtlige løn- og pensionsstigninger samt overenskomstresultatet i sin helhed kan findes her.

» Aktuelle lønsatser kan findes her.