Stort flertal: Flere penge til flygtningearbejdet

To ud af tre danskere svarer i ny undersøgelse, at kommunerne skal kompenseres for deres ekstraudgifter til det stigende antal flygtninge. DS opfordrer til at styrke rammerne for arbejdet, mens KL advarer om nye nedskæringer i kommunernes service.

Socialrådgivere og kommuner har sagt det længe, og nu understreges det i en ny rapport fra Det Økonomiske Råd Opgaven med at tage imod og integrere det stigende antal flygtninge og familiesammenførte sætter kommunernes økonomi under pres.

Martin Damm, formand for KL og borgmester i Kalundborg Kommune (V), advarer i den forbindelse om, at udgifterne til at løfte den voksende integrationsopgave vil gøre nye kommunale nedskæringer nødvendige.

– Og den reduktion kommer vel at mærke oven i den reduktion, som regeringen i økonomiforhandlingerne har lagt op til med omprioriteringsbidraget udtaler han i en pressemeddelelse fra KL.

To ud af tre danskere: Kommuner skal kompenseres for flygtningeindsats

Står det til et flertal af danskerne, bør kommunerne dog holdes fri af yderligere nedskæringer i velfærden, viser en ny undersøgelse foretaget af Epinion for Dansk Socialrådgiverforening, FOA, BUPL, Danmarks Lærerforening og HK/Kommunal i forbindelse med kampagnen Virkelighedens Velfærd.

Her svarer 65 procent af de adspurgte, at kommunerne skal kompenseres for de ekstraudgifter, der følger af det stigende antal flygtninge.

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, opfordrer politikerne på Christiansborg til at lytte til flertallet i befolkningen og til advarslerne fra kommuner og fagfolk.

– Socialrådgiverne på integrationsområdet oplever allerede nu et ekstremt højt arbejdsspres i mange kommuner som følge af det stigende pres på flygtningeområdet. Det er en trussel for vores arbejdsmiljø, men det er også særdeles skadeligt for integrationsindsatsen, siger hun og efterlyser, at Folketinget afsætter ressourcer til at løfte den ekstraordinære integrationsopgave.

Arbejdsforhold er afgørende for succes med integration

Ifølge KL-formand Martin Damm bliver det afgørende for samfundsøkonomien, at så stor en del af de nytilkomne flygtninge bliver integreret på arbejdsmarkedet.

Skal det lykkes, er det dog afgørende, at socialrådgivere og andre fagfolk på integrationsområdet har ordentlige rammer for at løfte opgaven, understreger Majbrit Berlau.

– Fejler vi som samfund i løsningen af den ekstraordinære integrationsopgave, kan det blive dyrt både menneskeligt og økonomisk, siger hun.

Læs mere i artiklen ”Ny undersøgelse: Borgerne oplever forringet velfærd,” i Socialrådgiveren nr. 8/2016.

DS: Sådan styrker vi integrationen
Som svar på netop det stigende arbejdspres som følge af det stigende antal flygtninge, sænkede Dansk Socialrådgiverforening i april 2016 sine vejledende sagstal på integrationsområdet. Det skal understøtte, at kommunerne har et fagligt forsvarligt pejlemærke at sigte efter i behandlingen af de nytilkomne flygtningenes sager.Desuden har DS fremlagt en række forslag til hvordan rammerne for integrationsarbejdet kan styrkes.