Arbejdstilsynet vejleder om forebyggelse af seksuel chikane og krænkende handlinger

I år gennemfører Arbejdstilsynet en særlig vejledningsindsats om seksuel chikane og krænkende handlinger i døgninstitutioner, hospitaler og kriminalforsorgen.

Arbejdstilsynet har iværksat en særlig vejledningsindsats for at sætte fokus på vigtigheden af at forebygge seksuel chikane og andre krænkende handlinger. Det betyder, at Arbejdstilsynets tilsynsførende i forbindelse med det almindelige grundtilsyn vil inspirere og motivere virksomheder til at arbejde forebyggende med krænkende handlinger. Den tilsynsførende vil blandt andet give gode råd og pege på relevante værktøjer, som virksomhederne kan bruge til at forebygge og håndtere krænkende handlinger.

De brancher, der er udvalgt, har en særlig høj forekomst af seksuel chikane og andre krænkende handlinger. Det gælder således blandt andet døgninstitutioner, hospitaler og kriminalforsorgen.

Krænkende handlinger er en fælles betegnelse for mobning, seksuel chikane og anden nedværdigende adfærd i arbejdet.

» Arbejdstilsynets vejledning: Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.
» Arbejdstilsynet: Spørgsmål og svar om krænkende handlinger.