Hovedbestyrelse afviser at være ideologisk

Det kommer bag på Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse, at formand Bettina Post har valgt ikke at genopstille. Også hendes udlægning af, at foreningen skulle være blevet mere ideologisk, undrer bestyrelsesmedlemmerne.

Det var med stor forundring, at hovedbestyrelsesmedlemmerne i Dansk Socialrådgiverforening i går fik beskeden om, at formand Bettina Post ikke genopstiller ved valget til november. I en fælles udtalelse fra samtlige hovedbestyrelsesmedlemmer undtagen forretningsudvalget lyder det:

– Bettina Post har ydet en kæmpe indsats for foreningen, faget og den enkelte socialrådgiver. Hun har fået sat yderligere fokus på socialrådgiverområdet og har sammen med foreningens medlemmer og ansatte fået sat store aftryk i den socialpolitiske debat, som har sat en ny dagsorden i de socialpolitiske diskussioner. Det vil vi gerne takke hende for.

Ikke ideologisk

Til gengæld er opbakningen knap så stor, når det gælder den afgående formands syn på, at der skulle være sket et skift i foreningen i retning af at være blevet mere ideologisk.  Et sådan skifte kan hovedbestyrelsesmedlemmerne på ingen måde genkende.

– Den fortolkning kommer helt bag på os, og vi forstår slet ikke, hvad hun mener med, at der er ideologisk tilgang til socialpolitikken i hovedbestyrelsen. Vi har socialfaglige diskussioner på baggrund af vores viden, vores erfaringer og vores medlemmers erfaringer, og det har vi haft i samtlige otte år med hende, siger hovedbestyrelsesmedlem Susanne Lyngsø.

En svipser

Bettina Post har i forbindelse med sin beslutning om at stoppe forklaret, at forårets omdiskuterede sag om kontanthjælp til unge under 30 år, varslede en ny politisk virkelig i foreningen, som hun ikke kan se selv i. Dengang undsagde flere hovedbestyrelsesmedlemmer offentligt formandens forslag om at halvere kontanthjælpen til unge uddannelsesparate, og efterfølgende blev der på et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde vedtaget en ny politik på området.

– Den sag var en svipser, hvor hun var for hurtigt ude uden at drøfte det med hovedbestyrelsen.  Hun er formand for en forening og ikke direktør, så hun repræsenterer de mennesker, der har valgt hende.  Hun har haft stor frihed, men der er en grænse, når det gælder afgørende nye tiltag, som selvfølgelig drøftes i hovedbestyrelsen. Sådan plejer det også at foregå lige på nær den svipser, siger Susanne Lyngsø.

Med Bettina Posts beslutning om ikke at genopstille, er både posten som formand og næstformand ledige. Fristen for at melde sig som kandidat til en af de to poster udløber 10. september.