Årlige lønforhandlinger udsat

Det er ikke hver dag eller hvert år, at DS udsætter de årlige lokale lønforhandlinger. Men det er tilfældet lige nu i Kriminalforsorgen.

De årlige lønforhandlinger på Kriminalforsorgens område er pt. udsat på ubestemt tid. Der er en uenighed mellem Direktoratet og de faglige organisationer om udmøntningstidspunktet for lønforbedringerne.

Forhandlingerne har hidtil – siden 2003 – haft udmøntning bagudrettet, således at de forbedringer, der blev forhandlet i 4. kvartal, var med tilbagevirkende kraft i indeværende år.

Direktoratet ønsker, at udmøntningen skal være fremadrettet, så forbedringerne først gælder fra den efterfølgende 1. januar. Det har DS ikke kunnet acceptere, fordi det jo vil betyde, at vi snydes for et års forhandlinger.

Indtil denne uenighed er løst, har de faglige organisationer derfor valgt at udskyde forhandlingerne for 2017.

DS holder alle medlemmer – tillidsvalgte, basismedarbejdere og ledere – på Kriminalforsorgens område orienteret. Vi håber desuden på en hurtig afklaring af problemstillingen. For ja, vi vil selvfølgelig gerne i gang med forhandlingerne.