Slut med DUBU: Nyt system koster 130 millioner kroner

Sagsbehandlingssystemet DUBU bliver nu skrottet til fordel for et nyt it-system. DS opfordrer kommunerne til at sikre, at det nye system understøtter den faglige praksis langt bedre end DUBU, som har pålagt socialrådgiverne et stort bureaukrati.

Tastatur

photo: iStock.com

Kun tre år efter, at DUBU, et sagsbehandlingssystem på børneområdet, er endeligt rullet ud i 70 danske kommuner, bliver det nu lagt i graven.

I stedet vil kommunernes it-fællesskab, Kombit, starte forfra og erstatte DUBU med et nyt system udviklet fra bunden til en pris af 130 millioner kroner.

DUBU har i en årrække været kritiseret fra flere sider – ikke mindst fra socialrådgiverne, og Dansk Socialrådgiverforenings næstformand, Niels Christian Barkholt, er glad for, at kommunerne nu tager konsekvensen og starter forfra:

– Den måde, som DUBU lægger op til at arbejde på, svarer slet ikke til den måde, socialrådgiverarbejde på børneområdet rent faktisk foregår i praksis, siger han

DS: Nyt system bør indrettes efter praksis

Det har ført til en kæmpe overproduktion af data, som har bundet socialrådgiverne til skærmen og stjålet tid fra den direkte kontakt til og inddragelse af de familier, som socialrådgiverne skal hjælpe:

– DUBU blev bygget til at udføre alt for mange opgaver: Økonomistyring, sagsbehandling, dataindberetning og så videre. Derfor er det blevet enormt komplekst. Der bør prioriteres langt hårdere efter, at der skal laves et system, der reelt bliver en understøttelse af socialrådgivernes arbejde i stedet for at fylde hele deres arbejdsdag. Jeg er dog skeptisk over, om man fra kommunernes side rent faktisk tør lave den prioritering.

Hvis et nyt it-system skal blive en reel støtte i socialrådgivernes arbejde, kræver det indsigt i socialrådgivernes arbejde og inddragelse af fagfolk og videnspersoner på børneområdet.

– Dansk Socialrådgiverforening er meget interesserede i, at vi får skabt et system, der virker og udnytter teknologien optimalt. Vi socialrådgivere stiller hjertens gerne op med vores erfaringer, og jeg håber, at vi bliver inddraget i dialogen om udviklingen af et nyt sagsbehandlingssystem, siger Niels Christian Barkholt.