OK18 – DS sikrer dig fuld løn under konflikt

Hvis de aktuelle overenskomstforhandlinger skulle ende med strejke, er du som medlem af Dansk Socialrådgiverforening sikret kompensation, som svarer til fuld løn, feriepenge og pension.

Overenskomstforhandlingerne er godt i gang, men der er stadig markante uenigheder mellem parterne. På nuværende tidspunkt er der trods svære forhandlinger – midt i en krisetid – dog  ikke noget, som tyder på, at overenskomstforhandlingerne bryder sammen og ender i konflikt, hvor de ansatte i kommuner og regioner enten skal strejke eller bliver lockoutet.

Alligevel kan det naturligvis ikke udelukkes, at en konflikt kan blive en del af OK13-scenariet, vurderer Dansk Socialrådgiverforenings forhandlingsleder, Gunda Herlufsen.

Kun medlemmer får konfliktstøtte

Hun understreger, at Dansk Socialrådgiverforening i tilfælde af konflikt yder sine medlemmer fuld lønkompensation – såkaldt konfliktstøtte – som også omfatter feriepenge og pensionsbidrag.

– Fuld lønkompensation betyder, at vi under en konflikt vil udbetale det enkelte medlem løn, som svarer til beløbet på den seneste lønseddel. En forudsætning for at modtage konfliktstøtte er, at man var meldt ind i Dansk Socialrådgiverforening senest ved udgangen af december 2012, da man skal have været medlem i mindst tre måneder den dag, konflikten træder i kraft, hvilket den tidligst gør 1. april, forklarer Gunda Herlufsen.

Hvis et sammenbrud i forhandlingerne medfører, at arbejdsgiverne varsler lockout, er det Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse, der i den aktuelle situation fastlægger niveauet for konfliktstøtten.

Forhandlingerne skal efter planen være færdige i slutningen af februar. Overenskomsterne udløber 1. april.